N.B. De hier gegeven tabellen gelden uitsluitend voor de in dit boek opgenomen soorten. Zeefauna in ZeeCancf UETERMINEERTABEE tot de groepen en soorten van de decapoda 1. - Vijfde paar looppoten, soms ook het vierde paar, veel kleiner dan de voorgaande paren. Soms lijkt het vijfde paar zelfs te ontbreken, doordat ze in de kieuwkamer onder het rugschild verborgen zijn. Anomura, Tabel B - Vijfde paar looppoten even groot als de voorgaande paren. 2 2. - Achterlijf gereduceerd en afgeplat, onder het lichaam geslagen. Brachyura, Tabel C - Achterlijf goed ontwikkeld, niet onder het lichaam geslagen 3 3. - Lichaam zijdelings samengedrukt, een duidelijke styloceriet (pag. x, fig. x) is aanwezig; het achterlijf is meestal duidelijk geknikt tussen het derde en het vierde segment. Natantia, Tabel A - Lichaam niet zijdelings samengedrukt, een duidelijke styloceriet ontbreekt; het achterlijf is niet geknikt tussen het derde en het vierde segment. Macrura, Tabel D TABEL A - NATANTIA (GARNALEN) 1. - Scharen van het eerste paar poten, indien aanwezig, nooit met een subchela. 2 - Het eerste paar poten met een subchela (blz. 12, fig. 2). 13 2. - Het tweede paar poten even fors als, of forser dan het eerste, met een duidelijke schaar en een enkelvoudige carpus. 3 - Het tweede paar poten slanker dan het eerste paar, met een kleine schaar en een samengestelde carpus. 7 3. - Onderkant van het rostrum met twee (zelden met geen, een, twee, drie of vier) tanden. - Carpus van de tweede poot langer dan de schaar Palaemonetes varians - Brakwatersteurgarnaal - Onderkant van het rostrum met drie of meer tanden (zelden met twee). Carpus van de tweede poot korter dan de schaar. 4 4. - Vingers van de tweede poot ongeveer een derde van de totale lengte van de schaar. - Op de bovenkant van het rostrum staan drie tanden achter de oogkas Palaemon elegans - Gewone steurgarnaal - Vingers van de tweede poot ongeveer de helft van de totale lengte van de schaar. - Op de bovenzijde van het rugschild staan ten hoogste twee tanden achter de oogkas. 5 5. - Rostrum duidelijk omhoog gebogen. Bovenrand van het rostrum alleen op de achterste helft met tanden bezet. - Carpus van de tweede poot korter dan de merus (blz. 12). Palaemon serratus - Gezaagde steurgarnaal - Rostrum recht. Bovenrand van het rostrum over de gehele lengte met tanden bezet. Carpus van de tweede poot langer dan de merus. 6 6. - Twee tanden van de bovenkant van het rostrum achter de oogkas geplaatst; de tweede tand van achteren ongeveer ander half maal zover van de eerste als van de derde verwijderd. De onderzijde van het rostrum van het levende dier zonder opvallende, donkerrode chromatoforen (kleurcellen). Palaemon longirostris - Langneussteurgarnaal - Een tand van de bovenkant van het rostrum achter de oogkas geplaatst; de tweede tand van achteren is ongeveer even ver van de eerste als van de derde verwijderd. De onderzijde van het rostrum van het levende dier met opvallende, donkerrode chromatoforen Palaemon adspersus - Roodsprietsteurgarnaal

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | 2010 | | pagina 31