Een klein garnaaltje, maar onmiskenbaar vanwege de vorm van de eerste drie platen op het achterlijf (vóór de knik), waaraan de soort zijn naam te danken heeft. Bijzonderheden De zadelgarnaal is maar enkele malen in Zeeland gevonden; meestal in het najaar. Er zijn te weinig gegevens beschikbaar om iets te zeggen over de biologie van deze soort in Zeeland. Wel weten we dat hij leeft in wat dieper water, vaak op een zandige bodem. De zadelgarnaal is in het bestand vertegenwoordigd met slechts één enkele waarneming in de Oosterschelde, ter hoogte van de Schelphoek bij Serooskerke. Zeefauna in Zeefand 37

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | 2010 | | pagina 41