48 Fauna ZeeCandica Geweispons met een gewone steurgarnaal. De gewone steurgarnaal is een be langrijke voedselbron voor verschil lende vogels, zoals bijvoorbeeld de kleine zilverreiger.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | 2010 | | pagina 52