«ggayi De groefstaartgarnaal lijkt op de gewone garnaal, maar is meer gebonden aan slikkige bodems. Herkenning Volwassen dieren zijn doorgaans tussen de 5-6 cm lang. De maximale lengte is 7,5 em. De garnalen hebben een bruinachtig of groenachtig gespikkeld kleurpatroon met donkerbruine stip pen. Zij kunnen het kleurpatroon vrij snel aanpassen aan de kleur van de ondergrond. Deze soort iijkt erg veel op de gewone gar naal. Hij is iets slanker dan die soort. Het enige kenmerk waar mee hij te onderscheiden is van de gewone garnaal betreft de op bovenkant van het zesde segment van het achterlijf. Bij de groefstaartgarnaal zitten daar twee richels op, terwijl het bij de gewone garnaal glad is. Bijzonderheden Deze soort lijkt sterk op de gewone garnaal, maar zowel onge kookt (bruinrood of groenig) als gekookt (oranje-achtig) valt hij gemakkelijk te herkennen tussen gewone garnalen, die onge kookt grijsachtig en gekookt roodbruin zijn. Meer dan de gewone garnaal heeft deze soort een voorkeur voor wat slikkige bodems. Het is een soort van het kustwater, die nauwelijks de zeegaten binnendringt. In het najaar wordt hij het vaakst in de vangst van gewone garnalen aangetroffen, omdat de dieren in die tijd naar de kust trekken. De soort is protandrisch hermafrodiet: de man netjes veranderen gedurende hun leven in vrouwtjes. De Groefstaartgarnaal is gevonden voor de kust van Westkapelle en in het Sloe. Het is een schaarse soort, waarvan het bestand slechts twee waarnemingen omvat Zeefauna in Zeeland 67

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | 2010 | | pagina 71