Niet alleen vogels, ook zeehonden hebben het voorzien op krabben en andere kreeftachtigen. In de Delta komen zowel gewone- als grijze zeehonden (foto) voor.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | 2010 | | pagina 75