Een gewoon porceleinkrabbetje behoort niet tot de 'echte krabben', maar is nauwer verwant aan de heremietkreeften. Dit is duidelijk te zien aan de lange voelsprieten. Herkenning De lengte van het rugschild bij volwassen dieren kan 10 mm worden. Het lichaam van het gewone porceleinkrabbetje is rood of roodachtig met donkerrode, bruine of violette vlekken. De onderkant is geelachtig; soms is de algemene kleur gelig; blauwe dieren komen ook voor, maar zijn zeldzaam. Het rugschild is vrijwel rond. De voorrand heeft drie afgeronde, van kleine tandjes voorziene, tanden tussen de ogen. Aan de zijkanten van het rugschild zitten een paar kleine stekeltjes. De bovenzijde van het rugschild heeft een wat korrelige structuur en er staan enkele verspreide haren op. De scharen van het eerste paar poten zijn links en rechts ver schillend. Op de zijkant is een dubbele groeve aanwezig. De vaste vinger heeft aan de buitenzijde een groeve en aan de bovenzijde in het midden een tand. De palm wordt naar voren toe breder. De kleine schaar is slanker. Op de snijranden van de vingers is een veld met dicht op elkaar geplaatste korte haren aanwezig. De volgende drie paar poten zijn vrijwel gelijk en dragen geen of enkele verspreide haren. Op de twee laatste pootleden zijn enkele stekels aanwezig. Het vijfde paar poten is klein en slank, en voorzien van een klein schaartje; deze poten worden vaak onder het schild, in de kieuwkamer, opgeborgen. Bijzonderheden Porceleinkrabbetjes zijn alleseters en eten ook plankton; ze hebben kaakpoten met geveerde aanhangsels, waarmee ze door het water slaan en zwevende deeltjes en plankton uit het water vangen. Het kleine achterlijfis, net zoals bij echte krab ben, onder het lichaam gebogen. Ze kunnen er mee zwemmen doordat ze het snel op en neer kunnen bewegen. Er zijn maar weinig meldingen van vrouwtjes met eieren; deze zijn bekend uit het zomerhalfjaar. Er zitten in het bestand van het gewoon porceleinkrabbetje geen meldingen uit de Grevelingen. In de Oosterschelde, de monding van de Westerschelde en langs de Noordzeekust is de soort veelvuldig aan getroffen. Zeefauna in Zeeland 83

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | 2010 | | pagina 87