Een kenmerk van de kleine heremietkreeft is de grote linker schoarpoot. zich diep in het slakkenhuis terug. De schaarpoten sluiten de opening af; de linker schaar is het grootst. De kleine heremiet kreeft bereikt hier de noordgrens van zijn verspreidingsgebied en hij verdwijnt na strenge winters, waarna het weer geruime tijd duurt voordat hij weer op het stranden gevonden wordt. In tegenstelling tot de Gewone heremietkreeft is de Kleine heremiet kreeft vooral veel in de Voordelta en op de Noordzeestranden aange troffen. Verder landinwaarts zijn nagenoeg geen vondsten gemeld. ongeveer acht stekels. Ook bij deze soort staan de ogen "op steeltjes". De platen boven de oogstelen (ophthalmische platen) zijn driehoekig met op de bovenrand een rij stekels. De bovenste voelsprieten zijn goed ontwikkeld. De sprieten zijn kort, de binnenste breder dan de buitenste en van lange ha ren voorzien. Het eerste paar poten draagt scharen. De linker schaar is altijd veel groter dan de rechter, breed en opgezwol len. Op beide schaarpoten staan lange en kortere haren. Het oppervlak van de schaarpoten en van de eerste twee paar loop- poten is fijngekorreld, de laatste twee paar looppoten zijn niet gekorreld. De eerste twee paar looppoten zijn langer dan de schaarpoten; ze dragen geen scharen. De laatste twee paar zijn maar klein en deze dragen wel - zeer kleine - scharen. De kleine heremietkreeft is gemakkelijk van de gewone te on derscheiden doordat hij wittig van kleur is, terwijl de gewone roodachtig is. Bovendien is deze soort duidelijk behaard terwijl de gewone heremietkreeft kaal is. Bijzonderheden De naam boksertje is de vertaling van de wetenschappelijke naam (pugilator). De kleine heremietkreeft leeft vooral op zandbodems en op de stranden. De dieren kunnen zich snel in het zand ingraven; het slakkenhuis waarin ze hun zachte achterlijf verbergen, is hierbij geen beletsel. Omdat het maar een kleine dieren zijn, worden uitsluitend kleine slakkenhuizen gebruikt, zoals die van de tepelhoorn {Lunatia catena), de fuik hoorn Nassariusreticulatusde purperslak [Nucellalapillus) en het wenteltrapje Epitonium clathrus). Bij gevaar trekt het dier Zeefauna in Zeeland 89

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | 2010 | | pagina 93