WANDELEN ,A u Fl M c n c rl c - In deze tijd van welvaart, met vele tè weldoorvoede mensen, in deze tijd waarin auto en boot niet meer door velen begeerd maar door tallozen verkregen zijn, is zoals de doktoren zeggen, het tekort aan lichaams beweging onrustbarend. De enige lichaamsbeweging beperkt zich bij velen tot het een eindje wandelen met de hond. De vakantie is echt een tijd om dit tekort te compenseren. Wandelen is een ontspan ning. een sport, welke ook de meeste ou deren nog kunnen beoefenen. Het Veerse meergebied heeft vele moge lijkheden tot het maken van een langere of kortere wandeling. Wij laten hieronder en kele suggesties volgen. Vanuit Veere. Het brugje over de haven. De wallen op. Naar beneden over het strand. Bij de jachthaven ..Oostwatering" een stukje dijk. waarna men voorbij de ha ven over de dijk, langs het meer in de richting Vrouwenpolder verder kan gaan. Wil men een korte wandeling, dan gaat men bij de jachthaven de dijk af naar links en komt dan in het prachtige krekengebied van Staatsbosbeheer. Hiervandaan kan men dan weer langs de weg Veere bereiken. Ziet men niet tegen een wat langere wandeling op, dan volgt men vanaf de haven de dijk langs het meer. Einddoel is dan de Veerse dam. Even verder de Veerse dam naar links volgend, vindt men een café-restaurant. Via Fort de Haakweg en de Dorpsdijk in Vrouwenpolder kruist men de provinciale weg en komt via de zich door het landschap slingerende dijk weer in Veere. Dit is een wandeling van ongeveer 21 /-» uur. Vanaf de Kamperlandse Jachthaven. Langs het bungalowterrein op de Ruiterplaat en vervolgens over de Schotsman naar de Veer se dam. Hier vandaan over de dam naar het Noordzeestrand. Wandelend tot aan café ..Duinlust" langs de zeewering, waar men aan de binnenzijde de dijk vindt, die u met een kruising over de provinciale weg weer bij uw uitgangspunt voert, waar u in het zelfbedienings-restaurant „Veerse Meer" kunt uitrusten van de vermoeienissen. Dit is een wandeling van ongeveer 2'/2 uur. Vanaf Kortgene. Waarom gaat u niet eens in plaats van met de auto, wandelend naar Colijnsplaat. Van Kortgene naar dit dorp met zijn vissershaven en vismijn is het an derhalf uur. Via de Kortgeense weg en de Klaverweg kan men er komen. Vanuit Wolphaartsdijk is het de moeite waard, zoals de heer Van der Broecke elders in dit nummer schrijft, om de Schenge eens op te zoeken en diens loop door het landschap te volgen. U verlaat Wolphaarts dijk in westelijke richting. U komt door Oud- Sabbinge. Langs het mooi gerestaureerde Hoge Huis volgt u de Oudelandse weg. Aan het eind hiervan links de dijk op en aan de andere zijde naar beneden. Bij de eerst volgende kruising slaat u links af. Steeds rechtdoor gaand komt u aan de Wester Schenge. Daar voor u ligt wat over is van die eertijds machtige Schenge. Waar vroe ger koopvaarders binnenvoeren drijft nu al leen nog de plompe bak van een paling visser. Waarschijnlijk nog vele eeuwen zal deze diepe rimpel in het Zeeuwse land herinneren aan een voortdurende strijd tegen het water. Tracht haar loop eens te volgen en laat uw gedachten eens eeuwen terug gaan. 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 19