PUN ïz< c c c u n ..Watersportend" over het Veerse meer zijn er van die vele markante punten: Veere met het stadhuis. Kamperland met z'n bun galows. de Haringvreter en daar tegenover het Aardbeieneiland: „Het Zilveren Schor". Zes pyramides in silhouet tegen de dijk en de luchten van Walcheren. Zomaar midden in het land een monument voor jonge mensen. Het ligt daar schijnbaar statisch en stil aan de rand van het water. Wat doen ze daar? Voor wie is het? Maar in de eerste plaats: Hoe komt het daar? „Het Zilveren Schor" is één van de twee centra van de Stichting Zilveren Jeugdcentra. Samen met „De Hunneschans" bij het Ud- delermeer op de Veluwe, zijn deze centra voortgekomen uit een schenking van het koninklijk paar bij het zilveren huwelijks feest. Maar geen koninklijke centra nee, uw centrum, want bij deze schenking was ook het nationaal geschenk betrokken wat door de Nederlandse bevolking in 1963 is gege ven aan Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard. Langzaam is op de kleigrond van de schorren het centrum verrezen wat nu een open huis is voor jonge mensen in de leef tijd van 1530 jaar. Open huis voor jonge mensen: misschien geeft deze zin nog wel het beste de doelstelling weer. U kunt ook zeggen „ontmoetingscentrum." Jonge mensen kunnen op „Het Zilveren Schor" elkaar ontmoeten, dat is stellig meer dan „tegenkomen". Het dringt door alle gods diensten en politieke richtingen heen. Het gaat daar om mensen. Het wil een leefcen- trum zijn waar iedereen welkom is: studen ten. scholieren, bedrijfsgroepen, geestelijk en lichamelijk gehandicapten en zo vele bui tenlandse jongeren. Leefcentrum, waar je jezelf kunt zijn. Waar eigen meningen en opvattingen ge respecteerd en aanvaard worden, waar vaak heel verschillende groepen tegelijk aanwezig zijn om eikaars ideeën te horen en te be leven. Waar ook de structuele veranderingen in onze samenleving naar voren worden gebracht. Is het niet zo. dat de kern van veel vragen van nu teruggebracht kan worden tot een elkaar niet kennen en tolereren? De opbouw van het programma op dit centrum, is dan ook gericht op het creëren van situa ties. waarin dit kennen en de communicatie met elkaar, vanuit de eigenheid van de per soon wordt gestimuleerd. Speels, vooral speels. Dans, mime, muziek, spel, creatief bezig zijn als nieuwe vormen van communi catie. Misschien zegt in dit verband het woord ludies u meer. Dus geen statisch luisteren, geen vrijblijvendheid maar een werkelijke interactie van al die verschillende mensen. Een grote verscheidenheid van jongeren verblijven een week of een weekend op „Het Zilveren Schor", in confrontatie met elkaar en de samenleving en zo een eigen patroon bouwend vanuit het recht op een eigen geluid voor iedereen. J. D. Cozijnsen. Directeur „Het Zilveren Schor". 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 22