VERSE MEER GIDS y Rust en ruimte No. 5. Jaargang 2, 15 mei 1969 Redactie en administratie: Kade 57, Veere, telefoon C01181) 253 Advertentie-administratie: Drukkerij Markusse, Wissenkerke Postbus 1. Telefoon (01107) 308 Oplaag 10.000 exemplaren welke gericht worden verspreid. Verantwoordelijk redacteur: H. P. Huijsman. directeur van de Recreatiegemeenschap ..Het Veerse Meer" Abonnementen zijn verkrijgbaar a 3.per jaar Giro 206882 t.n.v. Drukkerij Markusse Wissenkerke. Advertentieprijs kleine advertenties f 1.per mm Contractprijzen op aanvraag Verschijnt: medio mei. januari. juli. september, november en Gehele of gedeeltelijke overname is toe gestaan, mits volledige bronvermelding en toezending bewijsnummer. Medewerkers: Cor van Heugten. Hoofdredacteur van ..De Sportvisser". J. G. Sennef, Bioloog; Wetenschappelijk medewerker van de stichting ..De Beer". J. v. d. Broecke. Middelburg. G. v. d. Weyden, chef kamperen ANWB. Tekeningen: J. Jobse, Middelburg. Foto's: Verschoore De Buck ANWB Boel NJHC Aero-Camera ROND HET VEERSE MEER GELEGEN JACHTHAVENS ARNEMUIDEN 01182-553 (Klaar ongeveer juli 1969) KAMPERLAND 01107-501 KORTGENE „DELTA MARINA" 01108 -493 VEERE STADSHAVEN 01181 - 246 MARINA JACHTWERF VEERE 01181-361 VEERE ..OOSTWATERING" 01181-484 W.V. „WOLPH AARTSDIJK" WOLPHAARTSDIJK JACHTHAVEN R.Y.C.B. WOLPHAARTSDIJK SPORTVISSERSHAVEN 01198-443 01198 - 443 01198-200 In de stadshaven van Veere zijn geen ligplaatsen meer beschikbaar. Voor de andere havens stelle men zich in verbinding met de havenmeester. In de samenleving van vandaag worden de spanningen waaraan wij bloot staan steeds groter. Onze welvaart neemt toe. maar men kan zich wel eens afvragen tot welke prijs. Bovendien is het, vooral in wat wij noemen de randstad Holland, duidelijk te zien, hoe er een snel voortschrijdend proces van verstedelijking is met alle consequenties van dien. Deze randstad behoort tot een van de dichtstbevolkte delen ter wereld. En in deze monstersteden de stapeling van woonlagen, waar tussen hier en daar als een bewijs van wel willen een beetje groen. In deze massale woonblokken kan de enkeling, mede door radio en televisie, zich opgenomen voelen in de massa, waarmede hij rondtolt van ochtendgymnastiek tot het laatste journaal. De behoefte om onze onrustige, getechnocratiseerde wereld te ontvluchten, wordt kennelijk ook sterk beïnvloed door de welvaart. Langzamerhand zijn het alleen nog maar de zeer jongen en de ouden, die niet in staat zijn zonder openbaar vervoer de vrijheid te zoeken. De grote groep van al degenen die zich „het door velen begeerde" hebben weten aan te schaffen, gebruiken de vrijheid, welke hun door de auto geboden wordt, steeds meer en meer om de stad te ontvluchten. De reactie op hun wonen en werken is de behoefte aan ruimte en vrijheid. Echter niet allen zoeken een relaxen in rust en stilte. Grote groepen die emotieloos werk doen, hebben juist behoefte aan de gezelligheid van het als massa weer bij elkaar zijn. In de badplaats Zandvoort. het aquarium van Amsterdam, kan men de individuen uit de verschillende groepen goed onderscheiden. Daar is de familie die. in het centrum cp het strand aankomende, haar plaatsje zoekt in de sudderende vleesmassa. Zij voelen zich kiplekker wanneer na enig passen en meten nog enkele vierkante meters strand juist ruimte genoeg bieden om languit te liggen. En daar zijn degenen die liever iets verder lopen om daar voldoende ruimte en rust te vinden. Deze ruimte en rust zijn gelukkig voldoende aanwezig in het Veerse meer-gebied. Dit is dan ook de basis waarop hier de openluchtrecreatie kan ontwikkeld worden. Een van de voorwaarden waaraan zulk een gebied moet voldoen is het goed bereikbaar zijn. De bottle neck, de Barendrechtse brug. behoort straks gelukkig tot het verleden. De andere voorwaarde is dat er voldoende mogelijkheid is voor ontspanning Wanneer men in het Veerse meer-gebied bij mooi weer de gehele dag op het water of het strand heeft doorgebracht, bestaat er verder weinig behoefte. Dat gezellig cafeetje of die zaak waar men dansen kan. komen al een heel eind aan de behoefte tegemoet. Zeer belangrijk is. dat niet ver weg van tent, bungalow of zomerhuis, de stad. het dorp of het attraktiepunt te vinden is. waar men als afwisseling een gedeelte van zijn tijd kan doorbrengen. Hoewel een donderdagse marktdag in Middelburg als een dergelijk belangrijk attraktiepunt kan fungeren, zoekt men naarstig naar mogelijkheden meer slecht- weeraccomodatie te krijgen. Het economisch aspect hiervan maakt dit tot een moeilijk probleem. De investering is te hoog en het seizoen te kort. Hopenlijk komen wij hier in Zeeland tot het creëren van een attraktiepunt dat niet aan een seizoen gebonden is. Het dolfinarium en het leeuwenpark bewijzen, dat een seizoen ook uitrekbaar is zonder kermisvermakelijkheden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 5