ET M In hSI IC C c c In „Trimt u fit", een maandelijkse uitgave van de Nederlandse sportfederatie, is een artikel overgenomen uit Reader's Digest. Het artikel gaat over het fit blijven op iedere leeftijd. We kunnen onze lezers niet alleen het lezen van dit artikel, maar ook het op volgen van de daarin gegeven raadgevingen van harte aanbevelen. Ten behoeve van hart en longen zijn er oefeningen nodig die zuurstof vergen. Duide lijk wordt gemaakt, hoe belangrijk de groep oefeningen is die een goed effect veroor zaken. Bij een wetenschappelijk ingesteld onderzoek is gebleken, dat de beste vormen van lichaamsoefeningen zijn hardlopen, zwemmen, fietsen, wandelen, looppas op de plaats, handbal, basketbal en sques en wel in de opgesomde volgorde Aangezien we hardlopen voor de wat ou deren onder ons niet willen aanbevelen zon der dat ze hun huisdokter hebben geraad pleegd, zullen we blijven propageren nu toch in uw vakantie maar eens een begin te maken met die voor uw gezondheid zo noodzakelijke oefeningen. Ga zwemmen als u het water niet te koud vindt, maar ga in ieder geval wandelen als u uw fiets niet bij u hebt. Doe het veel en regelmatig. Wandeling vanuit Vrouwenpolder. Vanaf het parkeerterrein aan de Fort de Haakweg over de Veerse dam even tueel koffie in café-restaurant „Kamperduin" provinciale weg kruisen en over een van de, evenwijdig met het meer liggende dij ken naar Kamperland met bus terug, (plm. H/2 uur). Vrouwenpolder. Wandeling in de prachtige waterleiding duinen; kaarten verkrijgbaar bij het pomp station aan de ingang. Kamperland. Vanaf café-restaurant „'t Veerse Meer" bij de jachthaven, evenwijdig met het haven kanaal landinwaarts voorbij het einde van de haven rechts houden weer evenwijdig met het kanaal, maar nu achter de dijk in de richting van de Goudplaat mooi natuur gebied met prachtig panorama op het aan de overkant liggende Veere de nieuw aan gelegde weg volgend, komt men in de buurt van ..Strodorp" uit. waar men links af slaat en de dijk volgt terug naar Kamperland. (2uur). Bij de introduktie van de nieuwe oogst aan buitenboord-motoren heeft Mercury een aantal motoren aangekondigd, die zoutwa- terbestendig zijn. Een medewerker van de Veerse Meer Gids die bijna uitsluitend op het zoute water vaart, zal het komende jaar en zelfs jaren een test op deze schone belofte houden. Het gebruik van zoutwaterbestendige ma terialen is voor vele watersporters en sport vissers in de Zeeuwse delta van enorm belang. Er is elk jaar veel zoutschade aan de buitenboordmotoren en diverse merken reageren zeer verschillend. Het is een kwes tie van goede consumenten-voorlichting, de watersporters en sportvissers ronduit te ver tellen welke motoren het beste reageren. De onderhoudskosten worden er jaarlijks sterk door gedrukt en ook de levensduur van een buitenboordmotor is sterk afhan kelijk van de zoutwater-bestendigheid van die materialen. De produktie van de zoutwater-bestendige Mercury is een grote stap vooruit. We zijn benieuwd hoe de motor zich houdt. De test Veere. Wandeling door het Krekengebied. Vanaf het parkeerterrein bij de Campveersche to ren wandelt u de kade langs aan het eind van de kade bij de viersprong rechtuit bij ANWB-bord in de richting Gapinge rechts aanhoudend komt u achtereenvol gens over twee brugjes aan uw rechter hand de mooie behuizing „Vogelgezang" hierna rechts de Landschuurweg inslaand komt men in het prachtig beboste kreken- gebied vandaar over de dijk en langs de Kattepolder terug naar Veere (11/* uur). op deze motor willen we combineren met de beproeving van enkele visbootjes, omdat we ook een aantal tips voor veiliger boot- vissen willen geven. Naast de With 400, die we van nabij kennen, komt binnenkort een speciale Trifoil van Botin Bunnik naar Kortgene en Kamper land om uitgebreide proeven, ook op open zee, met deze prima speed- en visboot te doen. We willen precies weten wat deze Trifoil kan hebben. U zult er het komende jaar meer van te lezen krijgen, in combinatie met een proef op de Mercury, wat zoutbestendigheid be treft en een vergelijkende test van boottrai lers. We gaan in de eerste plaats de Nautilus beproeven, die we bij Navigare Nederland in Oude Wetering voor deze proef hebben gehaald. Vooral het lossen van de boten op steile dijkjes en gladde oevers met keien vraagt een stukje trailer-acrobatiek, die we van de Nautilus mogen verwachten. Ook dat gaan we eens fijntjes beproeven, om u later in te lichten. ZOUTBESTENDIGE MERCURY een stap vooruit 14

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 14