T V I S S E Ruim 40.000 nieuwe forellen in het Veerse Meer Komi er een super-regenboog forel in het Veerse Meer In mei zijn ruim 40.000 nieuwe regen boogforellen van rond de 25 centimeter in het Veerse meer uitgezet. Dat be tekent, dat er deze zomermaanden volop sport te beleven valt. Eind mei en begin juni waren de nieuwe forellen al be zig zich snel over het meer te verspreiden. Maar het was toch wel opvallend, dat een deel van het aantal forellen, dat bij de Veerse dam werd uitgezet daar lange tijd bleef hangen. Dit was te wijten aan de grote hoeveelheden garnalen, die in de buurt van de dam zaten. Voor de regenboogforellen, die juist de wettelijke maat halen, was het tafeltje en bedje dus gespreid. Wie de komende weken forel wii vangen kan dus op de Veerse dam, de strandjes bij Vrouwenpolder en Kamper land, in dit gebied terecht. Aan de andere kant van het meer is een lading forel bij Geersdijk uitgezet. De eer ste weken zal ook de verspreidingsgraad in deze buurt wel iets groter zijn dan bij voorbeeld aan de sluis bij Kats, waar ook beste stekken liggen. Hoe snel echter deze vis zich verspreidt, werd bewezen door en kele forellen, die al twee dagen na de uit zetting in een fuik bij Wolphaartsdijk ge vangen werden. Deze smakelijke roofvissen waren afkomstig uit de partij, die aan de Veerse dam het eerst te water werd gelaten. Rond de tijd dat u deze gegevens onder ogen krijgt, zit de forel dus zeker over het gehele meer verspreid. Voor de nieuwe forel is de vlieg en de spinner Mepps 2 de meest sportieve hen- gelmethode. Wie echter op de grond op de aal wil vissen, moet het met een lichte lijn flink beneden 0.30 nylon proberen: een lijntje van 0.18 of 0.20 lijkt er al beter op. U zult dan ook meer kans op paling heb ben als u maar een licht en rond schuifloodje gebruikt en een fijn haakje, want de paling bijt hier heel voorzichtig. U moet dus op een licht beetje al snel met een stijve werp- hengeltop de haak zetten. Smalle kleine haakjes op dunne nylon zijn verre favoriet. De forel bijt heel wat gemakkelijker. Wat dat betreft zou u wel met een wat groter (bijvoorbeeld Octopushaakje) kunnen vissen. Maar uw kansen op de paling wor den dan veel minder. De grote verrassing dit jaar voor het Veerse meer is. dat er minstens nog 5000 tot 8000 kanjers van vorig jaar over zijn. Deze machtige regenboogforellen zijn op het Veerse meer zo snel gegroeid, dat ze al rond de 50 cm en meer zijn. Er zijn de laatste weken al forellen van één tot anderhalve kilo en meer, dus zelfs kanjers van ruim 3 pond, gevangen. Het zijn ware krachtpatsers, die alleen door kundige hen gelaars met de slip op de werphengelmolen goed afgesteld, binnen te halen zijn. Wie uit de boot vist, moet beslist een schepnet hebben. Deze wilde rakkers zijn pas na een afmattende strijd aan boord te tillen via het schepnet. De tijd, dat u rustig in uw bootje of op de kant kon zitten slapen of dagdromen is voorbij. Er zijn door deze overjarige forellen, die op het voedselrijke Veerse meer een zeer snelle groei hebben beleefd, al hengels in het water getrokken. Zelf ben ik bijna een kostbare hengel ver speeld. die over de rand van mijn With- visboot werd gerukt. Voor de visserij op aal, forel en platvis (die bijt niet best) is een doodgewone land worm of een mestpiertje op de kleine haak al voldoende. Ook kleine zagertjes en kleine zeewormen doen het. Maak niet te grote happen aas. Zelfs kleine strandzagertjes blijken prima aas, dat ook op het meer zelf een natuurlijk voedsel is. De forel aast ook op de bodem van het meer. Vis ook met een wakertje op uw lijn tussen de geleide-ogen van uw werphengel. Dat levert een goede beet-registratie op en een kans op een snelle reactie. De watersporters moeten er op beducht zijn, dat er strenge controle komt op de visvergunningen Het is heel wat goedkoper lid van een club te worden en forelvergun ning te kopen, dan een tientje per week te betalen, waarvan de kaarten overal bij de VVV's en diverse gemeentehuizen te krij gen zijn. In Veere en Kamperland is het heel ge makkelijk lid te worden via een lidmaatschap van rond de 3 gulden bij de club die in café ..Nimrod" in Kamperland bij Charles Beeke, de visbootverhuurder, zetelt. U moet dan alleen nog een paar gulden vergunning be talen en u kunt voor een stuk minder dan een tientje het hele jaar vissen; als u ook uw kleine hengelakte, een rijksbijdrage, na tuurlijk koopt. Let daar even op. Voor de omgeving van Kortgene en Wol phaartsdijk is de club van opper Stroo, ..De Zandkreekvissers" in Wolphaartsdijk. een goed adres. Voor 8.50 gulden bent u het eerste jaar gedekt. De komende jaren bent u al voor 7.50 van de soesa af. We noemen die twee clubs even. omdat ze vlak bij de jachthavens zitten en niet om welke club dan ook. een paar extra leden te bezorgen. Wie forel of paling vangt, moet eens voor een paar tientjes een rookoventje kopen. Binnen een kwartier zijn een forel en een paling heerlijk te roken. De vis even van de ingewanden verlossen, wat zout en peper enkele uren laten intrekken en dan roken. U heeft er geen enkele rookoverlast van U kunt het zelfs aan de waterkant, terwijl u vist. Neem dan een paar verse sneetjes brood met boereboter mee en u kunt er vers gerookte aal of forel bij eten. U snoept uw vingers mee op. De beste stekken voor de forel en aal liggen vaak op plekken, waar het water 1.50 tot 2.50 meter diep is. Vooral als het water groener wordt in de zomer door de plank ton-ontwikkeling, komt de forel en aal on dieper azen. Vooral de aal zwemt dan be schut door diffuus licht wat ondieper dan nu nog het geval is. C. van Heugten In het vakblad ,,De Sportvisser", een uitgave van de Zuid-Nederlandse Uitg. Maat schappij in Den Bosch, dat voor 12.50 per jaar op giro 11 10893 te krijgen is, zijn de laatste jaren herhaaldelijk publikaties over de sportvisserij-ontwikkeling op het Veerse meer verschenen. Deze maand be spreekt de deskundige de heer Blok in dit vakblad de kansen om de super regenboog forellen, die in Amerika uit kruisingen met de koningszalm zijn .gefokt" op dit meer uit te zetten. De vraag is alleen nog hoe lang het duurt voor we deze snelgroeiende kanjers te pakken kunnen krijgen. We willen verder de heer Blok aan het woord laten in z'n interessante beschouwing in ,,De Sportvisser". Uitzetwaarde van de Super-regenboogforel. Ons aller hoofdredakteur zond mij enige tijd geleden een interessant verhaal uit de USA voor commentaar. Het ging over het kweken van snelgroeien de regeboogforellen, de soort die in Europa op grote schaal voor consumptie wordt ge kweekt en ook in sportwateren wordt uit gezet. 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 6