nog ruimte is voor de onoverdekte berging van 25 boten. Er worden zeilboten en kleine toer- en visboten verhuurd. Men beschikt over een kraanwagen, terwijl men een helling heeft waarlangs boten tot 50 ton te water kunnen worden gelaten of op het droge gehaald. Al met al een bedrijf dat er wezen mag en waar men voor allerlei zaken, de watersport betreffende, terecht kan. We vin den het alleen jammer, dat sinds enige tijd een door de firma gekochte oude veerboot door zijn nadrukkelijk accent daar uit de toon valt. Aan de Industrieweg is gevestigd de reeds bij vele watersporters bekende zeilmakerij jac. de Jong. Men kan er in het bijzonder goed terecht voor het laten maken van jachtzeilen (Tel. 01198 - 4 21). Bij de Schorhaven is een parkeerterrein voor 300 auto's. Twee gebouwtjes van de voormalige veer dienst zijn in gebruik voor kantoordienst, o.a. bij wedstrijden. De watersportvereniging Wolphaartsdijk en de Royal Yacht Club de Belgique hebben gezamenlijk een sociëteitsgebouw in gebruik, dat staat op een prachtig punt aan het meer (Tel. 01198 - 4 43). Aan de waterkant zijn twee horecabedrij ven gevestigd. De Rötisserie ,,'t Veerhuis" (Tel. 01198 - 3 26) heeft een uitstekende naam op culinair gebied. Het echtpaar van Mierlo, dat sinds enkele jaren de traditie van de vorige eige naar voortzet, serveert u uitstekende scho tels. De waterzooi is een zeer bekend ge worden visgerecht. Het is echter niet al leen de tarbot, tong of kreeft, die u op het menu vindt. De vleesschotels in ver scheidene soorten zijn van dezelfde allure. Het tweede bij het water gevestigd be drijf is dat van het echtpaar Van Wilgen burg. Het is hier, waar het gehele scala van eetmogelijkheden u geboden wordt. Niet al leen exploiteert genoemd echtpaar het café- restaurant-bar-dancing ..De Boei" (Tel. 01198 - 4 77), ook een daarbij gevestigde frites- en ijszaak wordt door hen gerund. Uit een lange spijskaart kunt u een grote verscheidenheid aan maaltijden kiezen tegen redelijke prijzen. U vindt er o.a. al een ..menue Tong" voor de prijs van f 7.50. Er zijn verschillende kindermenu's voor 2.50. Wilt u uitvoeriger tafelen? Ook dat kan. Of wat eenvoudiger: vraag eens de snack specialiteit ..California", Elke zaterdagavond is er voorts een goede band. In het bestemmingsplan ..Kwistenburg" kan een bungalowplan worden gerealiseerd. Dit plan is goedgekeurd en er kunnen plm. 80 bungalows worden gebouwd. Een snellere mogelijkheid om u eigenaar van een zomerwoning te kunnen noemen is het zomerwoningenterrein ,,De Inlaag", bin nendijks, even ten oosten van de westhaven. Hier bouwen de firma's Lievense en Slotema 14

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 14