:haal GENE (Tel. 01187 - 3 44 en 01107 - 3 47) 61 zomerwoningen in drie verschillende types. Er is al een keurig ingerichte modelwoning te bezichtigen. Het terrein is gunstig gelegen ten opzichte van jachthavens, zwembad, strand, restaurants en zeilschool. Er komt op het terrein een vezorgingscentrum met winkel. Niet ver van het Veerse meer zijn een tweetal campings. Camping ..De Veerhoeve" (Tel. 01198 - 3 87) en camping ..Het Veer se Meer" (Tel. 01198 - 4 23). Bij deze laat ste is o.a. een zelfbedieningswinkel. Ook aan de Veerweg is de jachtwerf van de heer Colijn (Tel. 01198 - 4 36). Hij was een van de eersten die inzag, welke moge lijkheden er door de afsluiting aan de wa tersport werden geboden. In zijn boot-acces- soires-zaak kunt u letterlijk alles op het gebied van de watersport vinden. U kunt er een paar meter lijn. maar ook een boot ko pen. Motoren worden door hem zowel ver kocht als gerepareerd. Er is een prettige samenwerking met de watersportvereniging Wolphaartsdijk. Ook voor overdekte win- terberging voor uw boot kunt u bij de heer Colijn terecht. Er zijn plannen voor een prachtig open luchtzwembad in de Schelphoek, zuidwes telijk van het zomerwoningenterrein ..De In laag". Dit project is al ter subsidiëring voorgedragen. Er wordt op het ogenblik nog hard ge werkt aan de verlenging van de Muidenweg. Als deze in het voorjaar van 1970 klaar is en aansluit op de Aardebolleweg in Wol phaartsdijk. zal er een prachtige promenade zijn v.a. Arnemuiden, langs het Veerse meer. naar Wolphaartsdijk. Met deze weg komt u dan ook langs het gebied De Middelpla ten. dat als natuurgebied door de natuur beschermingsvereniging ..De Beer" wordt beheerd. Zuidelijk van dit gebied vindt men dan de speel- en picknickweide ..De Piet". Hier zijn vele mogelijkheden voor dagrecreatie op een ruim 30 ha groot terrein. De grote aantrekkingskracht van dit terrein voor vele duizenden uit Zuid-Beveland en Walcheren is de prachtige grasmat en de zeer langzaam aflopende oever van het meer. Er naast is de landbouwhaven de Piet. Deze haven wordt door de landbouw niet ge bruikt en het laat zich aanzien, dat er een mogelijkheid bestaat om in de haven ligplaat sen voor sportvissersboten te maken. Het gemeentebestuur van Wolphaartsdijk heeft in de afgelopen jaren op een voort varende wijze de omschakeling naar water sportgemeente aangepakt. Op 1 januari 1970 zal Wolphaartsdijk bij Goes worden ingedeeld. We hopen dat de raad nieuwe stijl van Goes, met burgemees ter mr. Huber voorop, op even enthousiaste wijze dit werk zal voortzetten. 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 15