If A yt r r Voormalige platen en schorren, na de afdamming definitief drooggevallen en kort daarna tot natuurreservaat verklaard bin nen het recreatiegebied van Zeeland. Het droogvallen en het daarop volgende veranderingsproces zijn gebeurtenissen die door de biologen van de natuurbescherming met grote zorg worden gadegeslagen. Er voltrekt zich hier binnen enkele jaren, soms zelfs binnen één jaar, een proces waar anders, dat wil zeggen langs natuurlijke weg, vele tientallen jaren voor nodig zijn. Het gaat allemaal te haastig en het is nu wel gebleken dat een dergelijke snelle wijziging in de uitwendige omstandigheden verarmend werkt. Dit geldt zowel voor de plantengroei als voor de dierlijke organismen. Er ontstaat, wanneer die snelle ontwikkeling niet door bepaalde ingrepen wordt bijgestuurd, een wildernis, die, hoe merkwaardig het ook 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 17