PANIEK VEERSE MEER GIDS V No. 7. Jaargang 2 15 SEPTEMBER 1969. Redactie en administratie: Kade 57. Veere. telefoon (01181) 253 Advertentie-administratie: Drukkerij Markusse, Wissenkerke Postbus 1. Telefoon (01107) 308 Oplaag 10.000 exemplaren welke gericht worden verspreid Hoofdredacteur: H. P. Huijsman. directeur van de Recreatiegemeenschap ..Het Veerse Meer" Abonnementen zijn verkrijgbaar a 3.per jaar Giro 206882 t.n.v. Drukkerij Markusse Wissenkerke. Advertentieprijs kleine advertenties 1.per mm Contractprijzen op aanvraag Verschijnt: medio maart, mei. juli, september, november en januari. Gehele of gedeeltelijke overname is toe gestaan, mits volledige bronvermelding en toezending bewijsnummer. Medewerkers: Cor van Heugten, Hoofdredacteur van ..De Sportvisser". J. v. d. Broecke, Middelburg. Drs. H. H. Vogel, Serooskerke (W). Ir. P. H. Pels Rijcken, Houtvester Staats bosbeheer. J. G. Sennef, bioloog. Tekeningen: J. Jobse, Middelburg. Foto's: C. de Buck, Veere. ROND HET VEERSE MEER GELEGEN JACHTHAVENS ARNEMUIDEN 01182-553 KAMPERLAND 01107-501 KORTGENE „DELTA MARINA" 01 108 - 493 VEERE STADSHAVEN 01181 -246 MARINA JACHTWERF VEERE 01181-361 VEERE „OOSTWATERING" 01181-484 W.V. „WOLPHAARTSDIJK" 01198 - 443 WOLPHAARTSDIJK JACHTHAVEN R.Y.C.B 01198 - 443 WOLPHAARTSDIJK SPORTVISSERSHAVEN 01198-200 In de stadshaven van Veere zijn geen ligplaatsen meer beschikbaar. Voor de andere havens stelle men zich in verbinding met de havenmeester. Het is ons, zo na de oorlog, wel voor de wind gegaan. De levensstandaard werd steeds hoger, de vrije tijd steeds meer. Mede door het hoger inkomen en de uitbreiding van het wagenpark werd de mobiliteit en de mogelijkheid hiertoe steeds groter. De reislust nam toe en in de zomermaanden kwam er een Europese volksverhuizing op gang. Dit is een aantal jaren in een steeds stijgende lijn gegaan en een deel van de Nederlandse badplaatsen werd zelfs Duitse badeörter. Het was alles heel plezierig: de NordRhein-Westfalers werden in hun moedertaal aangesproken, wij accepteerden met graagte die toch wel sterke D-Mark en als ze zich niet té Pruisisch gedroegen, wilden we hen en hun vaders dat vorige bezoek wel vergeven. We hoefden er zo weinig voor te doen om ze naar dit butterreiche billiche Holland te krijgen. Natuurlijk verstuurden we wervingsfolders en we namen aan, dat ze door die folders naar ons landje werden getrokken. We hadden de naam van een zindelijk volkje te zijn met pittoreske steden en dorpen, mooie stranden en frisse lucht. En een vriendelijk volk, waar je in je eigen taal een heel eind weg komt. De tijden veranderen echter en wij met hen. We herinneren ons nog, hoe enkele jaren geleden al Duitse gasten ons vertelden, dat ze niet meer naar Holland zouden komen, omdat ze zich niet op hun gemak voelden in een van de meest bekende Nederlandse badplaatsen, waar op de toegangswegen naar het strand de jeugdige langharigen op de trottoirs lagen in het stof als varkens in de drek. We zijn al lang niet meer dat nette zindelijke volkje in Europa, dat zo vriendelijk de gasten tegemoet treedt. De grachten van Amsterdam, de straten en pleinen, maar vooral ook het strand, tonen dat er een leger van ..bosvarkens" over ons is gekomen. Vaak meer kroonkurken dan schelpjes op dat al lang niet meer witte zand. En niet alleen glibber je vaak over datgene wat de honden achterlieten, ook het zakje met restantjes frites en een kwak mayonaise, achteloos op het trottoir geworpen, doet de vakantiegangers niet meer geloven in die Hollandse properheid met geschrobde straatjes. De prijzen stijgen, de BTW komt er bij en we doen er daarom nog maar een schepje op. ,,Ze" komen toch wel. Daarom die vele gevallen, waarover vaak niet officieel geklaagd wordt, van verkeerde informatie en gebrek aan service. Wat denkt u van het aanbieden van een gemeubileerd huis met uitzicht op zee, schriftelijk verhuurd, waar als de gasten komen, op een klein zolder kamertje alleen via een dakvenstertje in de verte het water is te zien. Het komt ook voor, dat men wel komt kijken naar zijn vakantieverblijf, het keurig bevindt, in vol vertrouwen huurt en tot de ontdekking komt, als men in de zomer arriveert, dat een stel derde rangs meubelen op de plaats staan van de keurige inboedel. En laten we het maar niet over service hebben. We zijn het zo gewoon geworden, dat we in zeer veel gevallen door de horeca-werknemer als een noodzakelijk kwaad worden gezien en er zelfs geen groet meer op kan over schieten, laat staan een dank-U-wel bij ontbreken van de ..overtip". Wij vragen geen serviliteit in deze dienstverlenende sector van het toerisme, maar alleen normale burgerlijke beleefdheid. De horeca-ondernemer in die toeristische sector zal zich verontschuldigen voor dat seizoenpersoneel, waar hij maar mee zit. Nee meneer u zit er niet mee. Wij. Wij in Nederland ervaren nu, dat we jarenlang een kip hebben gekoesterd, die gouden eieren legde. Nu door een reeks factoren dat legtempo verminderd is breekt er een paniek uit. ledereen geeft iedereen en alles de schuld. Zelfs een provinciale VVV is ook kennelijk in paniek geraakt en gaat plus punten uitdelen voor nette onderkomens, zich niet realiserend, dat een volkomen gelijk afgestemde waardering onmogelijk is. Natuurlijk is daar die toenemende stroom van toeristen naar de zonnelanden. We hebben nog al eens een bar slechte zomer, maar daartegenover hebben we toch zo ontzaggelijk veel te bieden. Zullen we echter aan de markt willen blijven, dan zal er een mentaliteitsverandering moeten plaats vinden. Ondanks de BTW zullen de prijzen in de gehele sector van het toerisme moeten worden herzien en verlaagd. De service aan de toerist zal veel en veel groter moeten worden. En tot slot: zou het zo vreemd zijn als we gaan pogen onze spreekwoordelijke maar niet meer aanwezige netheid weer terug te krijgen?

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 5