„Samenspel met de natuur" Loverendale: biologisch-dynamisch bedrijf op Walcheren Tekst: Joke van der Klooster. Foto's: Johan Berrevoets, Zierikzee. met de heer Schafer bekijken we het be drijf: de kaasmakerij, met daarnaast de „potstal", waar nu de koeien buiten staan de varkens heerlijk woelen in de met kruiden geprepareerde en met stro gemengde mest. Dan zijn er de bijenkorven, en ook de bakkerij met de heerlijke geur van versgebakken brood. Als een huppelend hondje volgt ons geit „Portje", die zo mak is dat zij vrij mag rondlopen, naar de grote schuur. En in die schuur, in een hoek, tafels, aansluitbaar tot een lang geheel. Kistjes, om op te zitten, een primitieve keuken, erachter een washok met toiletten. Daar logeren soms leerlingen Walcheren. Dichtbij Vrouwenpolder op Walcheren ligt het biologisch-dynamisch gemengd bedrijf „Loverendale". „Zonder kunstmest of chemische bestrijdingsmidde len", wordt de schoolkinderen uitgelegd, die daar af en toe op bezoek komen. „We wer ken naar een gezonde, aktieve bodem", zegt direkteur D. Schafer, „waardoor we een ste vig opgroeiende plant verwachten, die wel degelijk door ziekten kan worden getroffen, maar die beter bestand zal zijn tegen die aantastingen." „Loverendale" bestaat al ruim vijftig jaar als biologisch-dynamisch bedrijf, dat bete kent ook ruim een halve eeuw research. En puttend uit die eerdere ervaringen gaat men daar gestaag en ook bezielend door de theorieën van dr. Rudolf Steiner in praktijk te brengen. Alle werkzaamheden, van bo dembewerking tot eindprodukten, worden in eigen hand gehouden. En met ook al eigen vervoer worden die eindprodukten, zoals brood, koeken, kaas, aardappelen, bonen, erwten, wintergroenten, vier maal per week naar een aantal consumentenkringen plus vele reformhuizen in den lande gebracht. „Loverendale" is op z'n zonnigst tijdens ons bezoek. De akkers en weiden rondom de boerderij, prachtige uitgestrekte verge zichten, vertonen zich op z'n mildst. Samen De kaasmakerij. De bakkerij. van „vrije scholen", die op „Loverendale" de praktijk kunnen toetsen van een bepaalde leerperiode op school. Tijdsfaktor. „Je zoekt naar een samenspel in die dier kunde- of landbouwperiode", zegt de heer Schafer. Hij vindt dat de jonge gasten juist door hun primitieve levenswijze hier meer bij het bedrijf zijn betrokken, ,,'t Gaat er om", geeft hij als voorbeeld, „dat ze bij het zien van een aardappel op tafel beden ken, dat die al een jaar geleden door een boer is gepoot. Dat die boer dus al een jaar geleden aan die aardappel heeft ge dacht." Het is de heer Schafer zeer belangrijk, juist die tijdsfaktor in het boerenbedrijf tot die kinderen, de consumenten van morgen, te laten doordringen. Uiteraard komt de biologisch-dynamische landbouwmethode daarbij terdege ter sprake, maar de heer Schafer is erg voorzichtig. „Je moet oppas sen, dat het milieu-bewuste niet als een mode-verschijnsel overkomt. Het moet ko men vanuit jezelf!" Hij verduidelijkt dat, wanneer we zon der geit voorbij de intieme tuin van het woonhuis „Ter Linde" zijn gelopen en 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1978 | | pagina 5