Bootvisserij op zee schreeuwt om cen trale 'radio'-posten Op de 27 m.c.-band De voorplecht met ankerspil. Gezicht op het ruim en het tot verblijf ingerichte achteronder. Door Cor van Heugten. Voor de beveiliging van de bootvisserij en watersportrecreatie in het Zeeuwse en Zuid-Hollandse kustgebied is het dringend gewenst, dat enkele centrale 27 m.c.-posten worden ingericht, die noodsignalen of hulp oproepen van mensen op zee kunnen op vangen. Deze posten zouden constant bezet moeten zijn, zolang er visbootjes of andere vaartuigen buiten zijn. Dit advies geeft inspecteur B. R. de Jong van de Koninklijke Zuid-Hollandse Maat schappij tot redding van Schipbreukelingen na een uitvoerige analyse van enkele re cente opsporings-akties van vermiste boot vissers. Hij meent, dat net als tussen Hoek van Holland en Den Haag ook op Goede reede, Schouwen-Duiveland, Tholen, Wal cheren en in Zeeuws-Vlaanderen centrale 27 m.c.-posten beschikbaar moeten komen om de ether naar pechvogels op zee uit te luisteren. Inspecteur De Jong meent terecht, dat ook vele bootvissers uit het achterland lid moeten worden van visbootclubs van het gebied, waar ze te water gaan. Via een kleine bijdrage aan de bootvisclubs zouden deze zeehengelaars ook garanties voor hun eigen veiligheid kunnen opbouwen. De oproep van inspecteur De Jong bewijst nog eens, hoe belangrijk het is tot een goede organisatiestructuur van een systeem van boottrailerhellingen en sportvishavens langs de kust te komen. Het verplicht te water brengen van visbootjes via gecon troleerde trailerhellingen en sportvis- of jachthavens kan ook de zaken voor vele bootvissers en watersporters, die van heinde en verre naar hun favoriete stekkies en vaargebieden in de Delta en elders langs de kust en ruime binnenwateren komen, in goede (beveiligde) banen leiden. De bootvisciubs in 's Gravenzande en Ter Heyde hebben de zaken al goed gere geld. Ze geven meldingen van boten in nood meestal door aan hun centrale post in Den Haag, die goede contacten heeft met de reddingsbootschipper van Hoek van Holland. Op Goedereede wordt de zaak nu ook geregeld, omdat de visbootclub ver gunning voor 27 m.c.-apparaatjes heeft. In Ouddorp is men van plan de bootvissers via een stenciltje te informeren, door een stuk informatie achter de ruitenwissers van de bootvissers te steken. Het zou erg belangrijk zijn als er een soort federatie van bootvisclubs langs de kust, Delta en Wadden zou komen, die onderling de ervaringen kan uitwisselen en de beveiliging en alarmering in goede banen zou leiden. Deze beschouwing zou een oproep kunnen zijn aan alle bootvisclubs, die belang bij deze beveiliging hebben, zich centraal bij inspecteur De Jong van de Kon. Zuid- Hollandse Mij. tot redding van Schipbreu kelingen te melden op de Westerkade 10b in Rotterdam. Er kan dan een eenvoudige organisatie-structuur met goede afspraken over de centrale 27 m.c.-posten worden gemaakt. 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 24