Zeeland verdwijnt in Randstad-provincie Bij Goes begint de "Groot Stad Victorie" willen, omdat ze hetzelfde dialect wouwe- len, de volksaard zo verwant is, daar ook sprake is van een samenleving, gebaseerd op landbouw en recreatie, en er dezelfde problemen zich voordoen van waterbeheer sing, en van pendel, die krijgen toch hun zin niet. Ze voelen zich veiliger bij Zeeland, zeggen ze, dan bij Rijnmond met z'n in dustriële instelling. Het is te hopen, dat de grap niet door gaat, vrienden. Want met die Flakkeese boeren er bij versterk je het agrarische en kleinschalige element maar in Zeeland. En dat moet nou net niet! Al valt zie boven zo'n individuele boer met wat geld wel op de verstedelijkingstoer te krijgen. Nee, gelukkig stellen G.S. van Zeeland zich nogal neutraal op. Het college van Zuid-Holland is in meerderheid tegen, en de meerderheid van de raad van Middel- harnis bestaat uit gisse import-jongens, die van dat Groot-Zeeland-gedoe niks moeten hebben. Met die lui kun je tenminste praten over Rijnmond en District Zuid-West van Randstad Zuid! Toch gebeuren er nog rot-dingen in deze provincie, vrienden. Hebt u het gelezen over die Canisvliet daar in Zeeuws-Vlaanderen? De Belgen lieten vanover de grens riool water in die vliet lopen. De vis kapot na tuurlijk, Gaan me daar die brutale kerels van zo'n milieu-werkgroep „Behoud Canis vliet" die vliet afdammen, om zo de flora en fauna tegen de schadelijke werking van dat Belgische rioolwater te beschermen. Zou je ze niet? Als die Belgen een maand daar lekker hadden kunnen lozen, waren we weer zo'n verrekt natuur-troetel-gebied kwijt geweest, waarin de subsidie maar wordt gestoken voor die vogel- en visjes-aanbidders. De jongens-van-pak-aan hadden die plas dan kunnen dempen en we hadden weer een pracht van een industrieterrein er bij gehad. Maar niet iedereen heeft visie, vrienden! Zeker, de vooruitgang staat niet stil. Maar de mannen-van-de-daad, de dynamische, jonge managers en de stoere beleidsfiguren zullen nog bergen werk moeten verzetten éér we aan District Zuid-West van de nieuwe provincie Randstad Zuid toe zijn! Maar geduld, vrienden! De tijd werkt voor ons. Nog wat meer bevolkingsoverloop uit de randstad Holland, en de noodzaak tot verwerving van gronden, die woning en winkelbouw tot bestemming krijgen is daar! Die lui, die nou nog beweren, dat Goes nog een leuk, rustig plattelandscen trum is, zullen dan wel anders piepen! Een eigen Zeeuws karakter noemen ze dat. Om je te bescheuren! D'r zijn jongens-met-visie, die je ver trouwelijk natuurlijk nu al kunnen ver tellen, dat er dóór-gebouwd zal worden tot aan het Veerse Meer toe. Wacht eerst maar eens af tot die nieuwe sluis aan het Goese Sas er is! En diezelfde jongens-met-visie weten nu De werkbrug naar het werkeiland in de Oosterschelde is klaar en in gebruik. Foto: Johan Berrevoets, Zierikzee. Tekst: Joris van Hoedekenskerke. Ja, vrienden! Straks gaat het er groots aan toe in Goes! Daar gaan de mannen-van-de-daad, de kerels-van-de-moderne-tijd weer toeslaan. Ha, rassasa! Dat wordt me wat daar in het stationsgebied! Tegen de vlakte met dat knus se, ouderwetse, dorpse rot-stationnetje! Daar zal wat „eigentijds" van de grond komen: een modern stations-complex, met kantoorverdiepingen er bovenop. En daarnaast komt een fors PTT-gebouw. Uit is het met die knullige, kleinscha lige laagbouw! NS, PTT en de gemeente hebben dat zo gewild. De deskundigen hebben de wethou der „geadviseerd". De wethouder heeft „zijn" voorstel in de raad „verdedigd" en de raad heeft het aangenomen. De demo cratie heeft dus haar werk gedaan, en Goes krijgt meer en meer een echt stedelijk aanzien. We gaan vooruit in Goes, al staat er nog veel te veel van die ouderwetse en typisch Zeeuwse rommel overeind. Er is vooruitgang. Kijk maar naar die pracht- garage daar langs de spoorlijn. Een juweel van glas, staal en beton, vlak bij de nieuwe traverse, modern Goes waardig! En wat zou u van de Erasmusflat in Goes-Noord denken? Die geeft daar tenminste een fors geürbaniseerd accent aan dat stomme, kale Zeeuwse land. Jammer, dat het toen niet gelukt is dat kloterige gebouw van de Keuringsdienst van Waren te slopen. Dat ouderwetse snerthok, dat ze nou de „Villa" noemen met die grote rotboom er voor, is bij clubjes en verenigingen in gebruik. Maar de mannen-van-de-daad hebben ge duld! Eens komt de tijd dat ook hier de slopershamer wordt gezwaaid. Vlak er bij, in het Schuttershofgebied, zal straks ook wat moderns verrijzen. Een winkelcomplex om van te kwijlen, meneertje! Jammer, dat je als man-van-de-eigentijdse- daad het geen wethouder en geen raadslid kunt laten verkopen, dat één van die twee Maria Magdalena-kerken in Goes tegen de grond moet. Anders een pracht-plaats voor een kantoorflat van 12 verdiepingen! Die zou verdikkeme het centrum eens domi neren! Ja, jongens, die Goese bestemmingsplan nen laten nou nog geen woningbouw over dat watertje, dat Schenge, toe. Als je als man-van-de-eigentijdse-aanpak daar nu al over zou beginnen, kreeg je al die rooie, linkse milieu-rakkers en die groene natuur- en landschapsfascisten op je ntk. al, dat dat plan van die ministers eerst van die De Gaay Fortman, nou van die Wiegel om bij de provinciale herindeling Zeeland onaangetast te laten, flauwekul is. Let op: Over tien, vijftien jaar is dat Zeeland-van-nu opgedoekt. Dat is dan dis trict Zuid-West van de provincie Randstad Zuid. Ook de naam Goes is dan in onbruik. Goes heet dan „Centrum City Zuid-West". Die burgemeester, die nou z'n vrije tijd verdoet met „heemkunde" en gesnuffel in ouwe namen van huizen en het speuren naar „veldnamen", zal dat wel niet leuk vinden, maar misschien is die man dan al wel met pensioen. Wat zegt u? De landbouworganisaties zijn tegen verdere verstedelijking omdat al die huizen en wegen goede landbouwgrond opslokken? Meneertje, landbouworganisaties zijn net zulke maffe clubs als milieu- en natuurorganisaties. Als je zo'n boer rijks daalders onder z'n neus houdt, heeft-ie lak aan z'n vette, Zeeuwse klei, en verkoopt-ie! Nee, vrienden, geloof me, in Zeeland valt nog heel wat aan te pakken. In Goes heb ben ze dat door. En die boeren-gemeenten van Goeree- Overflakkee, die nou zo graag bij Zeeland 27

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 27