Zeeland Magazine voor allen die van Zeeland houden IN DIT NUMMER: Bij de voorpagina: 11e jaargang No. 63 Detail van schilderij A. Princen FEBRUARI 1979 Twee-maandelijks tijdschrift met actuali teiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie Druk en uitgave: Drukkerij Markusse Wissenkerke Postbus 1 Telefoon 01107 - 3 08 Bank: Rabobank, Wissenkerke Giro van de bank: 365567 Hoofdredacteur: J. W. van de Graaf, Vlissingen Advertentie-exploitatie Bureau RECLAD Middelburg, Telefoon 01180-15217 Abonnementen: Nederland en buitenland 20,per jaar Losse nummers 3, Medewerkers: J. P. van den Broecke, Veere Cor van Heugten, Eindhoven Joris van Hoedekenskerke W. H. Keikes A. F. Koopman Van Schaick Zillesen Henk Knol Tipgever Foto's: Van de schrijvers Johan Berrevoets, Zierikzee Foto voorpagina: Johan Berrevoets, Zierikzee Gehele of gedeeltelijke overname van arti kelen is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de uitgever, die in rechten treedt van de auteurs Voortzetting van de Veerse Meer Gids Waarde lezers pag. 3 Veel verwarring rond boeiend Schouws schilderij pag. 5 Waarom is de hengelsport de grootste vorm van openlucht-recreatie? pag. 6 pag. 7 pag. 8 pag. 9 pag. 11 Energie Regendag met zonnige achtergrond Oplossing december-nummer De poelgebieden van Yerseke en Kapelle Nieuwe radio-zend-apparatuur zonder vergunning op komst pag. 15 Evenementen pag. 15 Bang voor een échte caravan pag. 17 Wat brengt deze strenge winter voor de zeehengelaars? pag. 18 Nieuwe spelregels voor sportvissers in gedeelte Veerse Meer pag. 19 Het winterstrand pag. 20 Lawaai en trillingen verjagen ook vele zeevissen pag. 21 Vraagtekens voor sportvisserij op de Grevelingen pag. 23 Toen de vissers nog zeilden pag. 23 Bootvisserij op zee schreeuwt om centrale „radio"-posten pag. 24 Zeeland helpt Rwanda pag. 25 Zeeland verdwijnt in Randstad-provincie Bij Goes begint de „Groot Stad Victorie" pag. 27 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 2