Waarom is de hengelsport de grootste vorm van openlucht-recreatie? Gravure doos Justus Danckers naar een schilderij door Wouwerman. Vroeg 17de eeuw. Door Cor van Heugten. In de na-oorlogse jaren is het aantal sportvissers snel van 600.000 naar ruim 1,5 miljoen gegroeid. Daarmee is de hen gelsport de grootste vorm van openlucht recreatie. Een recente enquête heeft geleerd, dat tweederde van alle caravanbezitters uit de grote steden of stedelijke agglomeraties komt. Van de vaste sta-caravans is twee derde in het bezit van gezinnen uit de lagere inkomensgroepen, van modaal tot de lagere middelbare inkomens. Deze twee gegevens hebben iets met elkaar te maken. Voor sportvissers en cara van-enthousiasten geldt,een weekend vlucht uit de benauwde stad, uit de asfalt-jungle naar de vrije natuur met ruimte en frisse lucht. Maar er is meer. Ergens is de mens diep in zijn wezen een Batavier gebleven, die zich aktief wil uitleven in de natuur: de sportvisser langs de waterkant of op het wijde water: de nomade, die met zijn trekcaravan achter de wagen het avontuur tegemoet wil. De mens als homo-ludens. De moderne beschermende wereld wijkt sterk af van de natuurstaat van vroeger. Strikt genomen is vooral het stadsleven van alle dag hem wezensvreemd. De mens en vooral de man zoekt compensatie voor de spanningen en inspanningen, die al vele eeuwen verdwenen zijn. De mens heeft daarom ook een spelbehoefte, zowel passief als aktief. De mens heeft sterke behoefte aan ontspanning, soms zelfs aan sensatie of handelingen, die niet altijd als spel te herkennen zijn. De mensen in de stad, die deze verborgen neigingen of gevoelens niet kwijt kunnen, worden soms agressief. De toenemende agressiviteit van een deel van de jeugd in de grote steden en zelfs het toenemen van de misdadigheid, houden hier verband mee. In de strijd met de natuur, de elementen en de ontmoeting met de natuur, ligt een stukje van dit uitleven van de verborgen wezenskenmerken van de eeuwenoude mens in zijn natuurstaat. De hengelaar achter een rietkraag op zijn favoriete stekkie, de zeiler of motorboot-vaarder en de cara- vanner en zelfs de trimmer en sportman zijn er voorbeelden van. Wie deze verborgen gevoelens niet kan afreageren komt in de knoei. Er zijn passieve en aktieve recreanten. De zucht naar spanning en sensatie leeft bij vele passieve recreanten, die naar de schouwburg, het circus, de autorace of voetbalwedstrijd trekken. Bij een echte be langrijke voetbalwedstrijd komt een deel van het publiek, dat supporter is voor de verliezende club, niet of minder aan zijn trekken. Er ligt hier dus een psychologische verklaring voor een groot deel van het voetbal-vandalisme. De watersporter, sport visser en caravan-nomaden hebben een heel wat gezondere, zinvollere en aktievere rcereatie-vorm, die natuurlijk ook iets met ras, opvoeding en milieu te maken heeft. Er zijn beslist veel meer, ook verstan delijke faktoren, die een rol spelen. Los van de winst aan vrije tijd en het gestegen welvaartspeil van vele Europeanen. De voor keur voor vaste sta-caravans of trek-cara- vans met vaste standplaatsen op campings op het platteland en de natuurgebieden houdt ook verband met de leeftijd. Wie het wat rustiger aan wil doen, knutselt en luiert, legt een tuintje, hekje of straatje rond zijn caravan aan. Voor de aktieve recreanten in de hengelsport, watersport en natuurvorsers is de caravan in feite een betaalbare tweede woning. Voor vele gezinnen is de lokatie van de camping van groot belang. Als vader en de oudste zoon hengelen is een plekje in de Delta, de Wadden, de grote beneden rivieren of IJsselmeer en randmeren na tuurlijk ideaal. Ook vrouw en kinderen ko men aan hun trekken, omdat bijvoorbeeld het zeehengelen met strandgenoegens ge combineerd kan worden. Mooie wandel gebieden, zwembaden en schoon binnen water zijn weer trekpleisters voor vele andere gezinnen, die alleen de vrije natuur of nieuwe sociale ontmoetingen met nieuwe buren en camping-vriendjes zoeken. Het barbecuen, gourmetten of roken van vis op de camping, het vangen van garnaaltjes in de mui langs het strand of het kamp vuurtje bouwen, zijn allemaal uitingen van het uitleven van de oude natuurstaat van de mens. Die met zijn hengel in de hand, in de zeilboot of in zijn caravan zijn we zensvreemde verblijf in de beklemmende stad met de vijfdaagse werkweek op fabriek en kantoor, ontvlucht. Wie begrip heeft voor deze weekend uittocht van de randstad en andere woon- en werkgebieden naar buiten, zal erkennen dat een sportvisser op een camping bij het Noordzeestrand, langs de Oosterschelde, Veerse Meer, Lauwerszee of IJsselmeer, een dubbel gelukkig mens is. De sportvisser, die zich nog een veilig visbootje kan per mitteren waarmee hij zelfs nog met het gezin kan spelevaren, heeft het dus hele maal goed geschoten. De ideale stekken voor de zeehengelende sportvissers liggen langs de visrijke kust gebieden, omdat er op de Zeeuwse en Zuid- Hollandse stromen, Wadden en Noordzee- kustgebieden ook in het vroege voorjaar, de herfst en winter volop zeevis te vangen is: schol, kabeljauw-kanjers, schar, wijting, schol, etc. Voor de Caravan-RAI ligt er een nieuwe taak in een enquête naar het aantal sport vissers en watersporters, dat zich een cara van heeft aangeschaft. Gezien de snelgroei ende groep van 1,5 miljoen sportvissers is een sterke stijging van de aankopen van caravans, juist in de groep van de (zee)- hengelaars te verwachten. De kabeljauw-explosies van 1977 en 1978, die de komende jaren als maatse vis in de vangst komen, zullen ook het winter verblijf van vele duizenden sportvissers- zeehengelaars, stimuleren. Het tekort aan campings, standplaatsen bij boeren in de echte visrijke watersportgebieden wordt steeds groter. Aan de andere kant moet de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta wellicht ook een beetje tegen zichzelf beschermd worden. De eigen bevolking moet niet onder de voet gelopen worden. Daarom is een beetje spreiding van de recreatie via de sport- visserij ook over voorjaar, herfst en winter, zo aantrekkelijk. In het hoogseizoen mijden ook vele vaste gasten de overbevolkte toe ristencentra in de Delta. Voor die vakantiespreiding zijn een aantal bootvishavens en boottrailerhellingen van groot belang. 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 6