Oplossing decembernummer worden aangevuld door het aanvaarden van een regendag. Voor velen doet die geen kwaad aan hun wens naar geluk en welzijn. Er is in hun stacaravan een potkachel, erachter blauwe Asbortex tegels en erboven een schoorsteenmantel. Een kwartier na aankomst is er een heerlijke ouderwets- stralende warmte van hout en kolen. Bij de koffie wordt de vraag gesteld: Wat gaan we straks doen? Nee, niet in de luie stoelen blijven hangen, daar hebben we dat eind niet voor gereden! Het dorpskerkje is te bezichtigen, na kort gesprek met de koster. Lijst van predikanten hangt er, die begint in 1614. Sobere ar chitectuur, maar prachtige balken en een voudige renaissance-ramen. Met regenjassen en -capes het dorp bekeken, waar ze met mooi weer nooit tijd voor hadden. Wie in Amsterdam of Rotterdam enige uren ter beschikking heeft, maakt een grachten- of haventochtje met een toeris tenboot. Zij nemen de kinderen in de auto mee naar Vlissingen of Kruiningen, staan aan de reling om te kijken naar de vrachtschepen, tankers en kustvaarders die voor anker liggen of varen of wachten op de loodsboot. Oud brood gooien naar de meeuwen die achter de veerboot zwer men. Aan boord blijven, of het Zeeuws- Vlaamse dorp verkennen op zo'n stille regenmiddag. Heen en terug varen met zo'n groot schip, de kinderen vinden het mach tig mooi! Verlaten jachthaven; tijd genoeg om de scheepjes te bestuderen waarvan er sommige te koop worden aangeboden. Er wordt zo waar geplanksurfd, helmaal geen probleem; het is stil op het water, de regen maakt de wind constant en het isolerende wet-suit houdt ze warm. Gaan kijken naar de platen, schorren en slikken die droogkomen bij laag water. Kijk, zo was Zeeland tot in de Middel eeuwen. Het ontstond uit eilanden met een heel onzekere grens tussen water en land. Er werden dijkjes aangelegd om de slikken, maar felle eb- en vloedstromen deden het mensenwerk verdwijnen. Er waren rustige eeuwen met wat visserij en handels vaart, er waren doorbraken met dodelijk waterpeil (de laatste maar net 25 jaar ge leden). Er kwamen vluchtheuvels waarop dorpen, kloosters en kerkjes werden ge bouwd. Bij de Elisabethsvloed van 19 no vember 1421 ontstond de Biesbosch op de plaats waar 72 dorpen lagen. Er waren zeven Allerheiligenvloeden, zes St. Marcellusvloeden, vijf St. Catharina- vloeden, en niet te vergeten, de St. Felix- vloed. Alle genoemd naar de heiligendag waarop de doorbraak plaatsvond. Dorpen werden meegesleurd in stormnachten en springvloeden, maar de tijd dat het water de mens bedreigde loopt ten einde. Nu is het andersom: de mens bedreigt het wa ter. Grote rivieren voeren enorm veel vuil mee van de steden en de chemische be drijven, het oppervlaktewater kan de ver vuiling niet meer aan, het afvalwater moet in dure installaties gezuiverd worden. Al leen het regenwater is nog schoon, in Zeeland. Ze gingen kijken naar de panelen in het Aardenburgs museum waar de prehistorie van ons land wordt uitgebeeld en prachtige vondsten worden getoond. Er is veel te lezen over de historie van Zeeland, juist ook in dit blad: ze houdt nauw verband met het water. De trek naar het water is bijzonder sterk. Een huis of flat waar men op rivier, meer of zee uitkijkt kost twee- of driemaal zo duur als een woning in een straat. Dode grachten met oude vrachtschepen en wrak ken worden ingericht als jachthavens, die een levendiger beeld geven en mensen trek ken. Nieuwe woonwijken krijgen een flinke plas water met gras er omheen om ruimte te krijgen voor vissen, roeien, windsurfen, zeilen met Optimist, Piraat en Laser. Wat geeft het of er wat regen valt! Strandwandelen is een genieten van het subtiele samenspel van zee, branding, zand, duinen, dijken, zeewind, wolken, zonsonder gangen: onvoorstelbaar mooi! In volstrekte eenzaamheid worstelen tegen de aanwak kerende wind en de regen; het strand heeft een eigen karakter, geen asfalt, trottoir tegels of beton. Soms de suprematie van stuivend zand, dan weer de snel overtrek kende wolken en de buienranden. Ook van een regendag kun je veel „uithalen", waarom zeuren en schelden op de nattig heid? De regen houdt onze vrijheid van bewegen en kijken hoegenaamd niet tegen! Wij willen óók niet naar de „droge" campings, onze kinderen zijn enthousiast over kustvakanties. Cousteau op de TV: alle kinderen kijken ernaar! Zwemmen, snorke len, duiken, hengelen, spelen met plastic bootjes in de muien, modelscheepjes bou wen, aquarium houden, zeezeilverhalen le zen, foto's maken van de schittering van zon op het water, dromen over eigen zeil of speedboot, in de kronieken lezen over de „ups" en „downs" van het Deltagebied en de ontstaansgeschiedenis van de Zeeuwse eilanden, wandelen over de duinen met de ogen naar de grillige zee. Wat maakt het uit of het wat miezert of een beetje regent? Wie thans weerongevoelig is heeft een bepaalde binding met de vissers en de jagers en de dijkmakende Zeeuwen, die tweeduizend jaar geleden ons moeilijke en gevaarlijke gebied van poelen, moerassen, geulen en regelmatig overstroomde wilder nissen bewoonden. De grillen van het water zijn bedwongen: er komen ook in Zeeland steeds meer tunnels en bruggen; daar zie je niks meer dan je auto-voorligger met gassen en gedruis. Maar de prachtige va rianten van het weer der lage landen zijn boeiend. Buiten wandelend op een regendag ondergaat men zijn eigen leven in stilte, nog meer als men vaart. Zeeland geeft ons de natuur van het water en daar hoort de regen ook bij; die deert ons niet. Terug in de stacaravan ontspant men zich na een middag varen met de kano op het Veerse Meer, na een uurtje windsurfen, na een wandeling op het verstilde strand. Men voelt zich verbonden met Zeeland en gaat nadenken en lezen over die half-zee half-land provincie. Uithoek van Nederland, met een bevolking die zich niet laat ver slaan: na elke overstroming kwamen ze terug met veerkracht en durf en plannen voor een onoverzichtelijk gebied. Plattelan ders trekken zich niet veel aan van het weer, de échte toerist en Zeeland-genieter laat zich niet van streek brengen door een regendag, maar hij maakt er het beste van! Mogelijkheden genoeg. Horizontaal: 3. mangels 6. misgewaad 8. tenors 9. lastvrij 10. lading 12. evenaar 14. ijskoud 16. nachtwacht 20. kei 21. snuiter 22. onmatig 23. immens 25. plaatsje 26. spalk 27. klets. Verticaal: 1. smaldelen 2. zeevlam 3. mat 4. adellijk 5. grond 7. sisser 11. geleibiljet 13. rijpaard 15. dekmantel 17. afnemer 18. heiden 19. hooglijk 24. sop. 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 9