Stoomtram Goes-Borsele Nieuwe radar-stations van kustwacht beveiligen ook bootvissers Wat biedt de SGB? Een stoomtram met houten rijtuigjes van rond de eeuwwisseling... De ouderen onder ons denken er met weemoed aan terug. Het beeld hoorde bij een tijd, waarin het leven nog in een lagere versnelling stond en het reizen op zich nog als iets gezelligs werd ervaren. Het spoor van vroeger bood sfeer. Wat voor de ouderen een dierbare herinnering oproept, is voor de jongeren vaak niet meer dan een eerste kennismaking. Zo'n confrontatie met een stuk historie kan heel leerzaam zijn. Geen enkel geschie denisboek vertelt over de enorme inspan ningen, die nodig waren om de stoom treinen van voorheen te laten rijden. Het vraagt minstens vijf uur om een locomotief „op druk" te krijgen. Zo is b.v. ook het stoken tijdens de rit niet simpel een kwestie van het opgooien van kolen. Stoken is één van die vakken, die alleen door veel ervaring kunnen worden aangeleerd. Ook na de rit blijft het stoompaard een bron van werkverschaffing. Het vuur moet wor den uitgeschept, het rooster en de rookkast vragen om een schoonmaakbeurt, verse ko len moeten nog worden geladen...... Het landschap waardoor de trambaan zich slingert, is zeer afwisselend. De eerste kilometers voeren door laag weideland. Bij 's-Gravenpolder tuft het trammetje één der mooiste gedeelten van Zeeland binnen. Het heggenlandschap hier staat bekend om zijn afwisseling en rijke flora. De eeuwigdurende strijd tegen het water liet ook hier zijn sporen na in de vorm van grillig kronke- DIENSTREGELING FAHRPLAN/HORAIRE vertrek/Abfahrt/départ Goes: 10.30 14.30 zondagen van 6 mei t/m 30 sept. dimanches de 6/5 jusqu'a 30/9 incl Hemelvaartsdag 24 mei/24 mai 2e Pinksterdag 4 juni/4 juin dinsdagen, woensdagen, donderdagen en vrijdagen van 3 juli t/m 17 augustus. mardis. mercredis, jeudis et j vendredis de 3/7 jusqu'a 17/8 incl. zaterdagen van 7 juli t/m 18 aug. samedis de 7/7 jusqu'a 18/8 incl. tijd, die van toepassing is die einschlagigen Abfahrtzeiten temps corrélatif tramnummer 21 23 Goes 10.30 14.30 's-Gravenpolder X Nisse Kwadendamme 10.53 14.53 Hoedekenskerke 11.05 15.05 Baarland X Oudelande 11.20 15.20 tramnummer 22 24 Oudelande 11.40 15.40 Baarland X Hoedekenskerke 11.51 15.51 Hoedekenskerke 12.20 16.20 Kwadendamme 12.34 16.34 Nisse X X 's-Gravenpolder X Goes 13.00 17.00 X tram stopt op verzoek. Alle trams zijn stoomtrams. Elke tram heeft zowel 1e als 2e klasse. In elke tram rijdt een buffetrijtuig mee. lende dijken en talrijke meertjes. Het gebied rond Kwadendamme spant in dit opzicht wel de kroon. Op de terugweg stopt de tram 30 minuten in Hoedekenskerke om u in de gelegenheid te stellen de dijk te beklimmen. Hier, op een steenworp afstand van de tramlijn, ziet u de schepen zich traag langs de Scheldestroom bewegen. In elke tram rijdt een buffet- en een balkonrijtuig mee waar u resp. versnape ringen en souveniers kunt kopen. Te Oude lande, het voorlopige eindpunt, vindt het oliën van de stoomlocomotief plaats. Uw post (SGB-ansichtkaarten!) kunt u kwijt in de brievenbus van het 1ste klasserijtuig. Uw post wordt dan van een speciaal SGB- stempel voorzien. U merkt wel: een SGB-reis biedt vele facetten! Niet onvermeld moet blijven dat het centrum van Goes met zijn oude gebouwen en gezellige winkelstraten een bezoek meer dan waard is. Wandelroute. Een gedeelte van het gebied rond Kwa dendamme is aangekocht door Natuurmo numenten. Het is dit gebied waarvan de SGB een kaart heeft gemaakt. Op deze kaart is een uitgestippelde route aangegeven, die begint en eindigt bij het station Kwaden damme. De kaart is gratis bij de conduc teur verkrijgbaar. Het perron van de SGB is tegenover het N.S. station Goes gelegen, aan de overzijde van het rangeerterrein. Het station uitko mende, ziet u op enige afstand links een overweg. Direkt na deze overweg slaat u meteen weer linksaf. Na 200 meter bevindt u zich dan op het SGB-perron. Komt u met de auto, dan kunt u deze op het terrein bij de overweg parkeren. Tarieven. Bij Kwadendamme ligt de sectiegrens. Voor 's-Gravenpolder en Nisse geldt het tarief van Kwadendamme, voor Hoedekens kerke en Baarland het tarief van Oudelande. Goes-Kwadendamme 2e klas enkel 3, retour 5,Goes-Kwadendamme le klas enkel ƒ5,—, retour ƒ8, Goes-Oudelande 2e klas enkel 5,retour 8,Goes- Oudelande le klas enkel ƒ8,retour 12,-. Kinderen van 1 t/m 3 jaar gratis. Kinderen van 4 t/m 12 jaar half geld (mits onder geleide). Het tarief voor het vervoer van een hond of grote bagage is 1, Wat doet de SGB? Bijna acht jaar nu al houdt de SGB zich bezig met de verwerving en het onderhoud van historische rijtuigen en locomotieven. Deels door schenkingen, deels door eigen aankopen is het bestand aan rijtuigen, stoom- en diesellocomotieven en goederen- materieel in die periode aanzienlijk ge groeid. Elke zaterdag, het gehele jaar door, bieden vrijwilligers de helpende hand bij het herstel van het oude materieel. Dit is verre van een eenvoudige zaak, omdat re- serve-onderdelen niet meer voorhanden zijn. Vaak blijkt dan ook het enig, geldverslin dende alternatief: onderdelen laten gieten of smeden. De SGB heeft als enige bron van inkomsten de opbrengst uit de verkoop van o.a. plaatsbewijzen en ansichtkaarten. Voor vrijwilligers, die al een poosje „mee draaien", is er de mogelijkheid om na een opleiding in het bezit van een officieel N.S.-diploma te komen. Op elke tram rijdt een machinist en een hoofdconducteur, die in het bezit zijn van zo'n diploma. Mocht u over ons materieel of de techniek van de stoomlocomotief wat meer willen weten, stelt u zich dan met de SGB in verbinding, die u geheel kosteloos een aantal stencils zal toesturen. Voor speciale vragen kunt u natuurlijk ook altijd bij de machinist, conducteur of stoker terecht. Ze zullen u graag van dienst zijn. Woont u in de buurt en ziet u het werken aan een museumtram ook wel zit ten? Maak dan eens een praatje met een SGB-lid of draai het onderstaande telefoon nummer. Ook kunt u ons werk steunen door donateur te worden voor min. 15,— per jaar. De conducteur heeft daarvoor speciale formulieren. Voor inlichtingen over extra ritten voor gezelschappen en voor plaatsreserveringen in de gewone trams kunt u zich wenden tot: Stoomtram Goes - Borsele, Postbus 250, Goes, Telefoon 01100-2 83 07. Door Cor van Heugten. Het Nederlands Loodswezen heeft aan Philips Nederland een opdracht gegeven voor de levering van vier radar-installaties, die de kustwacht op de vuurtorens van Schier monnikoog, Terschelling, Huisduinen en Haamstede gaat gebruiken. Deze kustradar- stations maken het mogelijk een veel groter zeegebied te bewaken, dan tot nog toe alleen visueel; dus op zicht mogelijk was. Dit betekent, dat ook de bootvissers in vele kustgebieden, als ze in nood komen, van deze opsporingsmiddelen kunnen pro fiteren. Bij nacht en ontij, mist en slecht zicht, zijn ook visboten en watersport vaartuigen in nood (of vermist) door deze radarposten gemakkelijk op te sporen. Het is alleen zaak, dat bootvissers een radar reflector aan boord hebben, die al eerder door de specialisten van de reddingsmaat schappijen zijn geadviseerd. De radarbeelden worden opgevangen in de vuurtorens van Schiermonnikoog, Ter schelling en Haamstede. Alleen het beeld van Huisduinen wordt overgebracht naar de uitkijkpost „Kijkduin", die op enige af stand van de vuurtoren ligt. Er vissen zomer en winter al duizenden zeehengelaars met hun visboten voor de kust. Motorpech en mist zijn nog steeds oorzaken, dat bootjes plotseling vermist worden. Met een radarreflektor aan boord is het voor de radar-kuststations vrij ge makkelijk een vermist bootje te lokaliseren. Het zou een goede zaak zijn, als visclubs of andere verenigingen langs de kust eens praten met de kustwacht, hoe er een goed opsporingsbeleid van bootjes in moeilijk heden kan komen. Een eenvoudige methode zou al zijn, dat met een radarreflektor bepaalde tekens worden gegeven, zodat de kustwacht weet, dat er iemand in nood zit. Hoe dat teken gegeven moet worden, radar reflektor omhoog (zoveel maal) en omlaag (in de boot), is een kwestie van afspraak op de technische ontvangstmogelijkheden. Het is ook even zaak na te gaan, op welke afstanden deze radar-straal nog werkt. De eerste installaties worden mid den 1979 geïnstalleerd. 27

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 27