Unicef „kraamboot" blijkt ideale sportvisboot Door Cor van Heugten. Onlangs leverde de Oosterhoutse scheeps werf Amerglass 15 zgn. „bevallingbootjes" af, die door Unicef voor snelle medische hulpverlening in het ruige deltagebied van Bangladesj zullen worden ingezet. Dit po lyester-verwerkende bedrijf verwierf deze bijzondere opdracht voor een snelle, veilige en stabiele boot van gewapend polyester, tegen felle concurrentie in, van diverse ge renommeerde buitenlandse werven. De „kraamboot", die 6 meter lang en liefst 2,80 m breed is, heeft een bijzonder opvallende constructie. Dit is te danken aan de zeer extreme eisen, die voor het varen in ondiep water met stroomversnel lingen, tropische hitte en zware regenval werden gesteld. De kraamboot kreeg o.a. een huif om de opvarenden, zieke patiënten en kraamvrouwen tegen felle zon en regen te beschermen. Dankzij de simpele con structie is de boot snel te repareren. Er is een speciale schroef met wiervanger gemonteerd om veilig tussen de waterplan ten en zandbanken van deze onherbergzame rivier-delta te kunnen manoevreren. De bodem van de boot met geringe diepgang is extra stevig gemaakt om op rotsoever en stenen stranden veilig te kunnen afmeren. De grote breedte (2,80 meter) bij een lengte van 6 meter geeft de „kraamboot" zo'n groot draagvlak en draagvermogen, dat de boot ook bijzonder geschikt is voor het vervoer van hulpgoederen, machines en voorraden in dit geïsoleerde ontwikkelings gebied. De afgelopen week zijn de eerste afge bouwde bootjes al naar Dakka verscheept, waar de specialisten van Unicef de 15 boten naar hun definitieve bestemming varen. De kraamboten zijn met een 45 pk diesel van Volvo-Penta uitgerust, die de boot zelfs in woelig water een snelheid van 25 tot 30 kilometer geven. Ook zwaar beladen blijkt de „kraamboot" heel wat mans en zuinig met deze betrouwbare dieselmotor te varen. De ontwerpers van Amerglass hebben in middels aan „de Brabants-Zeeuwse werk groep voor veilig bootvissen" de toezegging gedaan, op basis van het kraamboot-ont- werp, een goedkope versie als sportvisboot voor de ruwe wateren van de Delta, Noord zee en Wadden te maken. Omdat de ont wikkelingskosten toch al in de eerste serie- produktie zijn verwerkt, blijkt een vrij goed kope uitvoering als visboot (voor sport en beroep) en werkboot voor aannemingsbe drijven en eenvoudige watersportkruiser, mogelijk. De komende maanden wordt ook een prototype klaargemaakt voor beproeving voor zwaar-invalide watersporters, die o.a. aan een rolstoel zijn gebonden. Door de enorme breedte van 2,80 bovenlijn (van gangboord tot gangboord) is er achter de polyester hard-top cabine (roefje tegen wind en regen) zoveel ruimte in het „achterschip" (10 vierkante meter), dat een invalide er met de rolstoel terecht kan. Het is al vele jaren een puzzel geweest een visboot of day-kruiser voor invaliden tegen een betaalbare prijs te vinden. De bijzondere constructie en lengte- en breedte-maten maakt deze boot bijzonder stabiel en dus geschikt voor vele doeleinden in eigen land. De boot lijkt niet alleen bijzonder ge schikt voor sportvissen door zeehengelaars op ruw water van de Delta, Wadden, Noord zee en Hollands Diep en Haringvliet, IJs- selmeer of Lauwersmeer. Ook voor vele sportvis-verhuurbedrijven langs de kust lijkt de boot in een grote behoefte te voorzien. Bij de verhuur van viskotters is vaak een minimum-aantal passagiers van 10 tot 15 gewenst om zo'n groot schip te laten varen. Deze boot kan al met 3 tot 5 man aan boord rendabel verhuurd worden, met of zonder schipper. De kraamboot blijkt door de snelle bo- demvorm ook met een buitenboord-motor vanaf 10 pk (12 tot 15 km) 20 pk (20 tot 25 km), 25 pk ongeveer 30 km en beduidend hogere snelheden bij grotere buitenboord vermogen (tot 50 en 60 pk) te kunnen worden uitgerust. De boot is dan ook ge schikt voor waterskiecn, diepzeeduiken en trips met een fikse bries van bijv. wind kracht 3 en 4 in de kustgebieden. Voor vele zeehengelaars is het een voor deel, dat de boot erg stabiel bij varen en ankeren blijkt, door de zeer brede bodem- vorm. Het aantal geschikte visdagen op het ruime water kan dus zonder enig gevaar verdubbeld worden, omdat de meeste kleine jollen tot 3,50 en 4 meter al bij windkracht 2 tot 3 thuis moeten blijven. De ervaringen van vele visbootclubs zijn, dat ongeveer de helft van alle dagen per jaar het water in Delta en Wadden te ruw is om met de kleine visbootjes verantwoord uit te 29

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 29