Zeeland Magazine* voor allen die van Zeeland houden IN DIT NUMMER: Bij de voorpagina: 11e jaargang No. 64 De „Viera Y Clavijo" APRIL 1979 Twee-maandelijks tijdschrift met actuali teiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie Druk en uitgave: Drukkerij Markusse Wissenkerke Postbus 1 Telefoon 01107 - 3 08 Bank: Rabobank, Wissenkerke Giro van de bank: 365567 Hoofdredacteur: J. W. van de Graaf, Vlissingen Advertentie-exploitatie Bureau RECLAD Middelburg, Telefoon 01180 - 1 52 17 Abonnementen: Nederland en buitenland 20,— per jaar Losse nummers 3,— Medewerkers: J. P. van den Broecke, Veere Cor van Heugten, Eindhoven Joris van Hoedekenskerke Van Schaick Zillesen Tipgever A. F. Koopman Ali Pankow W. de Smit, Oostkapelle J. Q. C. C. Becht Loes van Dalen - Vreugdenhil Foto's: Van de schrijvers Johan Berrevoets, Zierikzee Uit het archief Foto voorpagina: Johan Berrevoets, Zierikzee Gehele of gedeeltelijke overname van arti kelen is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de uitgever, die in rechten treedt van de auteurs Voortzetting van de Veerse Meer Gids Waarde lezers pag. 3 De „Viera Y Clavijo" pag. 5 Weersprokkels pag. 8 Evenementen pag. 9 Middeleeuwse kastelen van Zeeland pag. 9 Schuitje varen, theetje drinken pag. 11 Voorjaar pag. 14 Landbouw en veeteelt in Romeinse tijd en middeleeuwen pag. 17 Grootse city-ontwikkeling in Terneuzen Ook Vlissingen en Middelburg deel van de Randstad pag. 20 Tekort aan bootvisbeleid kost slachtoffers pag. 21 Ochtend in Zeeland pag. 23 Waarom de windcentrale het niet 'naaide pag. 25 Stoomtram Goes Borsele pag. 27 Nieuwe radar-stations van kustwacht beveiligen ook bootvissers pag. 27 Unicef „kraamboot" blijkt ideale sportvisboot pag. 29 Drie generaties op de camping pag. 30 Inrichting van Oosterschelde is minstens een nationale zaak pag. 31 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 2