Waarde Het seizoen is al weer begonnen, maar veel is er nog niet van te merken. Het weer is tot nu slecht en onbetrouwbaar. De winter was lang en daardoor vele boten en ver blijven nog niet klaar. Nu schijnt echter het zonnetje en laten wij hopen, dat dit voorlopig blijft aanhouden en wij een goede zomer krijgen. Wij leven in de tijd van energie. En wanneer ik zo om mij heen kijk, leeft iedereen alsof hij er niet in leeft. Wij kunnen nog zoveel doen zonder dat het ons ongemakken oplevert. Iedere avond zo volgens goed oud Nederlands gewoonte alle gordijnen open, lichten aan en als ik naar binnen kijk de t.v. aan. Terwijl de kijkers vaak vanwege de interessante pro gramma's in slaap zijn gevallen. Moet dat nu allemaal? Dan het woon- en werk-verkeer. Het moet toch mogelijk zijn om het vervoer te combi neren. Dit geeft misschien iets minder vrij heid van beweging, maar het spaart energie en bovendien geld, want de vervoerskosten worden minder. Hier wil ik zeggen: ga aan de gang en organiseer eens wat! Ook de vakantieganger kan meehelpen. Spring in de eerste plaats zuinig om met benzine. Laat uw vervoer in uw verblijfplaats staan en ga wandelen of fietsen. Gezond, rustig en je ziet nog wat van je omgeving. Mensen met zeiljachten met motorvermogen, moet nu altijd die motor bij staan? Ik vind het een rotlawaai. Zet hem af en laat u rustig door de wind voortbewegen. Het is heel goed voor uw zenuwen, zo rustig rond te zeilen. U komt geheel tot rust. Moet u zonodig helemaal naar Malaga, omdat Piet uw buurman ook naar Spanje gaat? Probeer eens een vakantie in eigen land. Je kunt je hier in je eigen taal uitdrukken en je eigen voedsel eten. Op zo'n manier ontdek je nog eens hoe mooi Nederland is. Vrienden, maak dit seizoen een seizoen van energiebesparing en dat zal u dubbel tevreden stellen. Een fijne vakantie en meegeholpen om het energieverbruik te verminderen. Van der Graaf. 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 3