De 'Viera Y Clavijo na 65 jaar Stoomschip tussen de Canarische Eilanden, nu museumschip in Zierikzee 99 Wi Tekst: Ali Pankow. Foto's: Johan Berrevoets, Zierikzee. Zierikzee - maart: Men kan lyrisch worden of razend benieuwd zijn naar de maritieme gegevens; men kan een golf romantiek of een trilling van avon tuur gewaar worden. Maar het is vrijwel onmogelijk, dat men geheel emotie loos de loopplank van de „Viera Y Clavijo" betreedt. De „Viera Y Clavijo" is een uniek passagiers-stoomschip, dat vijfenzestig jaar lang de wateren tussen de Canarische Eilanden bevoer, maar thans, nog fier en indrukwekkend, een rustplaats vond aan haven „De Val" in Zierikzee. Sinds november 1976 is het eigendom van de heer M. van der Marei, eigenaar van het sloop- en bergingsbedrijf Van der Marei B.V. in Viane, nabij het Schouwen-Duivelandse dorpje Ouwerkerk. Tijdens een vakantie in Las Palmas in 1970 zagen de heer Van der Marei en zijn echtgenote, mevr. J. van der Marei - Boender het schip in de haven van de Canarische hoofdstad en het was „liefde op het eerste gezicht". Via hun makelaar in Rotterdam namen ze kontakt op met de kompagnie in Madrid. Dit resulteerde in de toezegging, dat ze de eerste koper zouden zijn bij het uit de vaart nemen van dit stoomschip. Zover was het echter nog niet, want de „Viera Y Clavijo" zou het nog zes jaar volhouden op haar tochten tussen Gran Canaria, Tenerife en Lanzarot. In november 1976 kwam het bericht, dat het schip plaats moest maken voor het mo derne motorschip „Ciudad de la Laguna". Toen de heer Van der Marei de eis stelde, dat de stoomboot geheel in takt naar Ne derland moest komen, begreep de verkoper dat de „Viera Y Clavijo" geen prooi voor de slopershamer zou worden. Dat begrip had een aanzienlijk stimulerende werking op de verkoopprijs. Het kon de heer Van der Marei niet verhinderen het schip in zijn bezit te krijgen en in januari 1977 maakte de boot inderdaad de tocht naar Zeeland. De bemanning bracht de „Viera Y Clavijo" in de haven van de noord-Spaanse stad Avilles. Daar namen de zonen Joop en Ger- rit van der Marei het roer over. Daar de keuring van de Nederlandse Scheepvaart- inspektie veel tijd in beslag zou nemen, werd besloten het schip via de sleepboot „Noord-Holland" van de firma Willem Mul ler uit Terneuzen naar Zierikzee te brengen. Die reis nam 4V2 dag in beslag. Daar de heer Van der Marei zijn kostbare bezit geen ruimte kon bieden in de haven van zijn eigen bedrijf, werd aanlegvergun- ning gevraagd voor haven „De Val". Het Zierikzeese gemeentebestuur had in die be ginperiode wel wat bedenkingen tegen het verankeren van het historische schip, maar na verloop van tijd hebben de gemeentelijke autoriteiten die halsstarrige houding laten varen en thans zijn er geen problemen meer op dit gebied, volgens mevrouw Van der Marei. Het museum. 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 5