De „Viera Y Clavijo", die twee wereld oorlogen overleefde, heeft een rijke geschie denis. Het schip werd in 1911 in opdracht van de Compagnia Trans Mediterranea ge bouwd op de werf van de Caledon Ship building Engeneering Co. Ltd. in Dundee. In mei 1911 werd het in de vaart ge nomen met als eerste kapitein A. C. Selfe. Deze stoomboot is genoemd naar José de Viera Y Clavijo (1731 1813), een Spaans natuurkundige en geschiedschrijver, die zich onderscheidde door zijn werk ter verbreiding van de kennis van natuur- en wiskunde. Voorts was hij een zeer goed dichter en redenaar. Hij publiceerde een Algemene Ge schiedenis van de Canarische Eilanden. Zijn naam komt voor op de lijst van autori teiten op het gebied van de Spaanse taal, de Spaanse Academie. De Viera Y Clavijo" werd ingezet als onderlinge verbinding tussen de Canarische Eilanden, als passagiersschip, maar ook als gedeeltelijk vrachtschip voor het vervoer van bananen en sinaasappelen. Éénmaal per jaar werd een tocht naar Mauretanië on dernomen. In een biografie van generaal Franco komt ook de naam van deze stoom boot voor. Op 17 juli 1936 scheepten Franco en zijn vrouw Carmen Polo zich in voor de reis van Tenerife naar Las Palmas. Dit moet het eerste deel van Franco's reis naar Spanje geweest zijn, aan de vooravond van de Spaanse burgeroorlog. Toen het schip in januari 1977 de haven „De Val" in werd gesleept, bevond het zich in sterk vervuilde toestand, maar de inrichting was kompleet, zelfs de logboeken waren nog aan boord. Na een grote schoon maakbeurt kon „Viera Y Clavijo" omstreeks Pasen 1977 voor het publiek worden open gesteld. De heer en mevrouw Van der Marei hadden zich er toen reeds blijvend gehuisvest. Na verloop van tijd kwam het schip steeds meer in de belangstelling en door reklame via de regionale WV's is men nu van grote groepen bezoekers verzekerd. In de ruimte voor op het schip, waar vroeger de „derde klasse of het vee" werd onder gebracht, is nu een klein scheepsmuseum ingericht met stoommodellen, scheepslam- pen, kompassen, bellen, e.d. Tevens wordt het pubbek de gelegenheid geboden tot het kopen van souveniers. De entreeprijs voor het. bezichtigen van dit fraaie schip bedraagt 3,50, voor kinderen onder de tien jaar 1,—. „Onder de bezoekers bevinden zich velen met maritieme belangstelling", vertelt de heer Van der Marei. Toen de „Viera Y Clavijo" in 1911 te water werd gelaten, was het ingericht op het vervoer van 176 passagiers, de dekpassagiers daarbij inbegrepen. Er werd onderscheid ge maakt tussen eerste en tweede klasse hutten. In de laadruimte waren er dan ook nog de couchettes met gordijntjes. Het schip telde 38 bemanningsleden. De eerste passa gierslounge is thans ingericht als woon kamer voor de familie Van der Marei. De daarin aangelegde centrale verwarming werd zo onopvallend mogelijk bevestigd om het authentieke karakter van de boot niet aan te tasten. Onderin het schip, aan weers zijden van de machinekamer bevinden zich de hutten voor de personeelsleden, die blijk baar geen opmerkelijk hoge waarde aan luxe en komfort hebben gesteld. Voor de geïnteresseerden is het betreden van de machinekamer ongetwijfeld een be levenis op zich. Er staan een triple-expansie machine en twee vuurs-oliegestookte Schotse ketels. Voor de liefhebbers nog wat nadere gegevens. De middellijn van de triple- expansie machine: H.D. 419 mm, slag: 711 mm, vermogen 1000 i.p.k., gross tons: 861, under deck tons: 703, net tons: 501, deadweight tons: 535, lengte: 67,11 m, De heer en mevrouw Van der Marei in de salon. 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 6