Middeleeuwse kastelen van Zeeland 12 en 13 mei. Zeilwedstrijden NKK-klasse en kajuit- jachten op de Grevelingen te Brou wershaven. 18 mei. Goncert door de muziekver. „Veere's Genoegen" in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. 24 t/m 27 mei. Zeilwedstrijden open Ned. kampioen schappen Cadetklasse, Brouwershaven. 26 en 27 mei. Seriezeilwedstrijden Vauriënklasse te Brouwershaven. 2, 3 en 4 juni. Zeilwedstrijden Europacup Sailhorse- klasse en serie Flying Dutchmen te Brouwershaven. 8 juni. Veerse avond in de Grote Kerk te Veere. Toegang vrij en aanvang 19.30 uur. 16 juni. Hulster gemengd koor o.l.v. Jo Ivens in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. 29, 30 juni en 1, 2 juli. Zeilwedstrijden open Ned. kampioen schappen Europe-klasse, Brouwershaven 30 juni. Blaaskwintet uit Brussel - Marcel Hans- sens in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. 7 juli. Lezing door dhr. M. P. de Bruin over „Geschiedenis van de Delta" in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. 7 en 8 juli. Open Belgische kampioenschappen Windsurf te Brouwershaven. 13 juli. Big Band uit Brussel in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. 14 juli. Lezing door Prof. Dr. C. A. van Swig- chem over „De Grote Kerk van Veere" in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. 21 juli. Lezing door Drs. H. L. S. Saeijs over Het milieu en de Deltawerken" in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. 27 juli. Zeeuwse kostuumshow van mevr. De Jager uit Domburg in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. 28 t/m 31 juli. Kermis te Brouwershaven. 4 augustus. Ensemble „Pandora", oude muziekin strumenten; muziekgroep van Philippe Malfeyt uit Brussel in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. 11 augustus. George Webb (zang) in de Grote Kerk te Veer».. Aanvang 20.00 uur. 14, 15, 16 en 17 augustus. Zeilwedstrijden open Ned. kampioen schappen Spankerklasse te Brouwers haven. 15 en 16 augustus. Zeilwedstrijden open Belgische kam pioenschappen Finnklasse te Brouwers haven. 17 en 18 augustus. Zeilwedstrijden Benelux kampioen schappen 470 en Laser-klassen te Brouwershaven. 18 augustus. Gondelvaart om 22.00 uur te Brou wershaven. 18 augustus. Walacra (Walcherse dans- en folklore- groep) in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. 24 augustus. Big Band „Juliana" in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. 25 en 26 augustus. Zeilwedstrijden open Belgische kam pioenschappen Optimist te Brouwers haven. 1 en 2 september. Zeilwedstrijden Belgisch kampioen schappen 470-klasse, Brouwershaven. 8 september. Dhr. De Vente (fluit) en Stoffel Gunst (clavecimbel) in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. 8 en 9 september. Zeilwedstrijden open Belgische kam pioenschappen 485-klasse te Brouwers haven. HENGELWEDSTRIJDEN. 6 mei. H.S.V. Halsteren, 10.30-13.30 uur. 12 mei. G.B.V. Roosendaal, 14.00-17.00 uur. 19 mei. Krabbe Renesse, 13.00-16.00 uur. 24 mei. Zeester Halsteren, 14.00-17.00 uur. 4 juni. Zeebaars Scherpenisse, 10.00-13.00 uur. 7 juli. 't Zijpe Bruinisse, 12.00-15.00 uur. 19 augustus. Breskens om 11.30 uur. 2 september. Eend Vissers Nieuw Vosmeer, 10.45- 13.45 uur. 16 september. De Vogel Kloosterzande, 10.45-13.45 u. 22 september. Hoek om 14.30 uur. 6 oktober. E.G.H.V. Goes, 14.00-17.00 uur. 7 oktober. In de Westerschelde (Philips) 14.00 uur. 20 oktober. H.V.K.K. Kapelle, 13.15-16.15 uur. 4 november. Leeglopers 's Heerenhoek, 12.30- 15.30 uur. Alle lezers van dit blad kennen J. P. van den Broecke: iedere maand is er een artikel van zijn hand over de dichtbij of veraf historie van Zeeland. Pas uitgekomen bij uitgeverij Elmar bv dankzij een sub sidie van het Anjerfonds Zeeland een magistraal boek met als titel „Middeleeuwse kastelen van Zeeland", auteur Van den Broecke. Het gaat over ruim 70 kastelen, de ver sterkte stenen huizen, die tussen de jaren 1100 en 1400 hier werden gebouwd ten behoeve van de adel, de landgraven en de ambachtsheren, wier macht berustte op grondbezit, inpolderingen, erfelijkheid en veroveringen. Van al die kastelen, over Zee land verspreid, is nog maar heel weinig over wegens het geweld van oorlogen, bran den en overstromingen. De gebouwen die dit wel overleefden, verloren hun vroeg-middel- eeuws karakter door latere verbouwingen, uitbreidingen, verwaarlozing en de heel geleidelijke overgang van versterkt kasteel met hofhouding en soldaten naar het land schap- en tuinen-beheersend landhuis met woongenot voor de burgers: niet minder waardevol! Van den Broecke begint zijn boek met hoofdstukken over het ontstaan en de ontwikkeling van de grafelijke macht op de eilanden en in Zeeuws-Vlaanderen, de opkomst van de Zeeuwse adel, de bouw van de kastelen (dikwijls op vliedbergen) en dan krijgen de bouwwerken zelf alle aandacht: ruim 14 op Walcheren, op Schouwen 15, op de Bevelanden 25, op Tholen 5 en in Zeeuws-Vlaanderen ruim 11. De eerste vermelding, de eerste eigenaars, de donjons en de woontorens, de oorlogs gebeurtenissen, de rollen van Brugge en Gent, van de Bourgondiërs en de Van Bor- selens, de strijd tegen de Spanjaarden, de huwelijken en de erfenissen, de belegeringen en de achteruitgang, de opgravingen in de vorige en deze eeuw, het oudheidkundig bodemonderzoek naar de funderingsresten, de steun van de Rijksdienst voor de Mo numentenzorg. Men vindt er veel over op 330 bladzijden, waarvan vele met gravures, tekeningen en foto's. Lijsten van literatuur en illustraties be sluiten dit prachtige boek over de groten deels verdwenen burchten en ridderhofsteden in het Zeeuwse landschap dat zo anders is en veiliger dan in de Middeleeuwen. 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 9