Zeeland Magazine* voor allen die van Zeeland houden IN DIT NUMMER: Bij de voorpagina: „De Campveerse Toren" Oudste herberg van Nederland 12e jaargang No. 65 JULI 1979 Twee-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen. historie en recreatie Druk en uitgave: Drukkerij Markusse. Wissenkerke Postbus 1 Telefoon 01107 - 13 08 Bank: Rabobank, Wissenkerke Giro van de bank: 365567 Hoofdredacteur: J. W. van de Graaf, Vlissingen Advertentie-exploitatie: Bureau RECLAD Middelburg, Telefoon 01180 - 1 52 17 Abonnementen: Nederland en buitenland 20,— per jaar Losse nummers 3, Medewerkers: J. P. van den Broecke, Veere Cor van Heugten, Eindhoven Joris van Hoedekenskerke Tipgever A. F. Koopman Ali Pankow Loes van Dalen - Vreugdenhil Oona Maartense - Glaser Foto's: Van de schrijvers Johan Berrevoets, Zierikz.ee Henk Hommers jr. Tekenkamer PZEM Foto voorpagina: Johan Berrevoets, Zierikzee Gehele of gedeeltelijke overname van arti kelen is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de uitgever, die in rechten treedt van de auteurs Voortzetting van de Veerse Meer Gids Waarde lezers pag. 3 De Campveerse Toren is nog steeds die trotse voorbode van het vroeger zo rijke stadje Veere pag. 5 Record van 1 miljoen hengelakten pag. 9 Terugziend op „Harrisburg" pag. 11 „Enige Zeeuwse café met levende muziek" pag. 14 Marianne Willemsen, fenomenale poppenmoeder pag. 17 Bijna alle jonge schol komt van de wadden pag. 19 De geschiedenis van Schouwens westhoek in vogelvlucht pag. 21 Insektenleven pag. 27 „Zeeland deel van Randstad" of „Zeeland voor de Zeeuwen"? pag. 28 Mosselkwekers vervloeken afgeworpen werplood van zeehengelaars pag. 28 Cryptogram no. 19 pag. 29 Ochtend in Zeeland (6) pag. 30 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 2