Onder bepaalde kondities en bij een uit gekookt pomp-programma, kan de getijden- centrale als energie-spaarpot fungeren een soort enorme accu. Je kunt hem bij voorbeeld des nachts, als de elektriciteit uit de thermische centrales goedkoop is. vol pompen, om vervolgens overdag van de opgezamelde energie te profiteren. De turbines. Getijdencentrales zijn geen science-fiction- machines. Vanuit de klassieke waterkracht turbine zijn speciale turbines voor getijden- centrales ontwikkeld. Zij staan bijvoorbeeld in de Rance-centrale in Frankrijk opgesteld. Men noemt ze Kaplan-turbines. Zij kunnen zowel links- als rechtsom draaien, dankzij verstelbare schoepen. Verder heeft men een ingenieuze oplossing gevonden voor het ope nen en sluiten van de doorlaatopeningen waarin de turbines zijn opgehangen. Dit gebeurt met diafragma's van geweldige af metingen, die zich aan weerszijden in het doorlaatwerk bevinden. Tenslotte hebben de ingenieurs ook nog een foefje toegepast waardoor zij hun Kaplanturbine als pomp kunnen laten werken! Wij hebben bij ge tijdencentrales dus met echte alles-kunners te maken. De Kaplan-turbines hebben waaiervormige propellers. De grootste diameter van deze propellers bedraagt 9 meter. In de Rance- centrale zitten propellers met een waaier diameter van 5,32 meter. Een getijdencentrale heeft het nadeel, dat hij alleen elektriciteit produceert zolang er sprake is van een verval van watervermogen over de turbine. En dat is niet 24 uur per etmaal het geval. Aan de energiepro- duktie van de getijdencentrale tijdens nach telijke uren, op zondagen, in vakantietijden, e.d. heeft men ook niet bijzonder veel, omdat er op die momenten een overvloed aan tamelijk goedkoop, conventioneel op wekvermogen beschikbaar is. De elektrici- teitsproduktie van een getijdencentrale ver loopt schoksgewijze, met vaste tussenpozen. Er is echter een alternatief mogelijk, waarbij de produktie van de getijdencentrale wél continu is, zij het niet steeds van zelfde grootte-orde. Men heeft het dan over een getijdencentrale met twee opslagbek kens. Eén is een „hoog" bassin, dat volloopt tijdens vloed, en het andere is een „laag" bassin, dat leegloopt bij eb. Beide bassins Doorsnede van de getijdencentrale in de Rance-monding. Wij zien hier het demontage- en onderhoudsgedeelte van de stuwdam waarin de centrale is ingebouwd. centrum van de buis waardoor het water stroomt. In de Rance-centrale bevinden zich 24 van deze units. 12

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 12