Zeehengelreddingsboot in haventje van Flauwers Eerste woonbeurs te Goes Oplossing cryptogram No. 19 De opdrachten volgden elkaar daarna snel op. Maar ook de eigen kinderen werden niet vergeten. Liesbeth Verras: „Voor onze jongens heeft hij Philippiner Schouwen ge bouwd. Echte ouderwetse, open vissersboten met open ruim en stuurkuip. Het is een prototype, dat we vaak aan de belang stellenden voor Zeeuwse platbodems tonen." De naam „Moed en Trouw" van de oude scheepswerf is dankzij het werk van Remy opnieuw een begrip aan het worden in de wereld van de watersport en scheepvaart. Ik volg Remy naar zijn werkkamer om wat gewaar te worden van het onbegrij pelijk raadsel, dat „op gevoel tekenen" heet. Remy stelt zich bescheiden op en zegt me, een vals oordeel voor ogen spiegelend: „Ik teken maar een eind weg". Zijn eigen woorden onmiddellijk logenstraffend, ver volgt hij: „Er komt veel zichtwerk aan te pas. Bij het tekenen moet je soms kijken op een 0,2 millimeter nauwkeurig." Het onderhanden zijnde werkstuk op de teke ning dat hij toont, ziet er zeer nauwkeurig uit. Het is een wiskundig, harmonieus spel van fijne en geprofileerde, vloeiend lopende potloodlijntjes, waarin contouren van een vaartuig te herkennen zijn. 1650 manuren. In zijn verklarende uitleg bezigt Remy In het eb- en vloedhaventje van Kerk- werve is onlangs een zeehengelreddingsboot in bedrijf gesteld, die door de beheerder van het sportvishaventje Jan Snepvangers wordt gevaren Elke bootvisser en watersporter in het gebied kan op zijn hulp en bijstand rekenen. Hij doet zijn werk op eigen kosten, maar in goede samenspraak met de NZ Mij voor vaktermen als zij-aanzicht, bovenaanzicht, spanten, grootspant, achterschot, stroken (om een mooie vloeiende lijn te krijgen) en rivisiespanten. Een gegeven, dat vakbroeders vast niet onbekend in de oren zal klinken. Naast het bouwplan voor de boot bestaat er ook nog een zeilplan en een inrichtings plan. Als de boot beplaat en betimmerd is, zijn er alleen al in het casco van een Lemmerhengst 1650 manuren gestopt. Dat betekent zo'n vier maanden werk. Remy: „Je kunt rustig stellen dat de hele boot met de hand gemaakt wordt. Ik heb dan ook de symbolen van de oude werf, de hamer en de nijptang, in onze vlag te ruggebracht." En met een lach: „Als op de oude werf de hamer en de nijptang kwijt waren, dan lag het bedrijf prompt stil." Als bij een tewaterlating van een Zeeuwse platbodem het hele dorp Walsoorden mee leeft, verkeren Remy, zijn vrouw Liesbeth en hun drie kinderen vreselijk in de ze nuwen. Niet, omdat het bij de tewaterlating fout zal gaan, nee, maar er moet weer afscheid van een schip worden genomen. Remy: „Ik heb het gevoel, dat die schepen van mezelf blijven. Ik kenmerk ze meestal ook. Als zo'n schip wegvaart, vertrekt er iets uit mezelf. Zo'n beetje het gevoel, dat er een kind het huis verlaat." redding van schipbreukelingen met de be kende schipper Schot van Burghsluis. Samen wordt dus een groot kustgebied van de Zeeuwse en wellicht zelfs Zuid-Hollandse delta onder bescherming genomen. De boot van het Amerglastype gaat met tweemaal 65 pk Suzuki erachter, zeker 60 tot 70 km op top. Bij slecht weer is dat minder, maar de boot is snel en stabiel. De fabrikant Amerglass verdient een com pliment, omdat de boot met motoren tegen kostprijs is verkocht aan Snepvangers, die dit boottype, 6 meter lang en ruim 2,50 breed, ook erg veilig vindt als visboot op dit wijde water. De oorspronkelijke versie van de boot is gebouwd voor de Unicef in Bangladesj. Naast de With-300, 400 en 500 en de Rana Fisk heeft nu een derde type boot De Amerglass-20 zich in een rijtje van veilige visboten geplaatst. Ze zijn als open jol ook met een 10 pk langstaart (en wat meer natuurlijk wel) al goed te varen. Er komen gelukkig steeds meer goeie visboten. Er is ook een doorbraak in het denken, lijkt het. Ook in Zeeland en Zuid-Holland komt begrip voor de noodkreten om wat goeie trailerhellingen op veilige plaatsen voor visbootjes te water te laten. Ook de milieugroepen begrijpen, dat de hele wild west ontwikkeling van de laatste tijd, het milieu en veiligheid schaadt. Door een aantal centrale hellingen onder controle te bouwen, kunnen de hellingen geconcentreerd worden op plaatsen waar het milieu mini maal of helemaal niet geschaad wordt. Er worden dan diverse vliegen in één klap geslagen. De bouw van die trailerhellingen kan echt niet wachten op een inrichting Ooster- schelde, dat moet het komende jaar zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Rijks politie te water, reddingsdienst, de burge meesters van de Oosterschelde-gemeenten en vele anderen zijn het daar al mee eens. Op 15 september j.l. werd de officiële inschrijvingstermijn geopend voor deelname aan de eerste Zeeuwse jaarbeurs voor woon- ideeën „InterieurZeeland '80", die van 11 t/m 16 februari 1980 wordt gehouden in de evenementenhallen van de Coöp. Centrale Tuinbouwveiling te Goes. Op deze nieuwe Zeeuwse woonbeurs voor consumenten zullen uitsluitend interieurbe nodigdheden tentoon worden gesteld, zoals meubelen, tapijten, parket vloerbedekking, plafonds, verlichting, gordijnen en de tien tallen andere aanverwante branches. Voor ondernemers/detaillisten is nog in beperkte mate gelegenheid tot deelname. Voor hen ligt een uitgebreide informatie brochure gereed bij de organisatie van de beurs: Beurzen organisatiebureau Nederl. B.V., Piazza 315, 5611 AG Eindhoven, Tel. 040-451031 (b.g.g. 04920-34172). Horizontaal: 2. portvrij 8. bladerdeeg 9. roer 10. geribd 11. ander 13. want 15. bekoring 17. ego 18. geld 21. scha 23. later 25. troost 26. naslag 30. opener 32. flikken 33. raamt 34. toet 35. negen 36. nader. Verticaal: 1. onderhouden 2. peer 3. regenlucht 4. verreweg 5. ijlen 6. vlaggen 7. vrijbrief 12. ragebol 14. nol 16. gesnap 19. detector 20. sloffen 22. arceren 24. ranken 27. lont 28. geste 29. wieg 31. rata. De zeehengelsport-reddingboot van Amerglass. Overgedragen door J. Hitters Jr. aan de heer Snepvangers op 5 september 1979. De zeehengelsport-reddingboot gaat dienst doen in het Zeeuwse en Zuid-Hollandse zeegebied. Door Cor van Heugten. 18

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 18