De baanderheerlijkheid Haamstede. Overgenomen uit Speculum Zelandiae. ÏV B ftrndfr - brrdycliry t HA F. MS TE DE de 14e januari 1576 door de geuzen verrast. In paniek vluchtten de Spanjaarden in de kerk, die daarna door hun vijanden in brand werd geschoten. De meesten van hen verloren daarbij het leven. Het kerkgebouw staat op een terpje en stamt uit de 15e eeuw. Sint Cornelius was zijn beschermheilige. Samen met de toren werd de kerk in 1754 weer in zijn oor spronkelijke staat herbouwd en omstreeks 1960 werd de kerk gerestaureerd. Het laatste dorpje in de Westhoek is Serooskerke. Het is een miniatuur ringdorp dat zou zijn ontstaan nadat het dorpje Zuidwelle zijn betekenis had verloren. De eerste kerk werd gebouwd in 1425 en had Sint Andreas als beschermheilige. Toen in 1575 ook in Serooskerke Spaanse troepen een onderdak hadden gevonden, staken de geuzen het dorp in brand. De kerk met de toren werd daarna weer opgebouwd. verdeeld in een aantal ambachten, zoals Westenschouwen. Burgh, Haamstede, Koude- kerke, Renesse, Noordwelle, Zuidwelle en Serooskerke. Zowel Westenschouwen als Koudekerke behoorden vanouds aan de heren van Haamstede. Ze vormden niettemin af zonderlijke heerlijkheden. Het* rechtgebied van Westenschouwen strekte zich uit over het gehele Westland, de polder De Mei- pacht en over het later verdronken Wester- nieuwland. Er is een tijd geweest dat in de Kop van Schouwen vier ambachtsheerlijke kaste len stonden. De streek mag zich gelukkig prijzen dat er nog twee van over zijn, te weten de kastelen Moermond en Haam stede. Zeer in het kort volgen over het kasteel Moermond en zijn bewoners de volgende bijzonderheden. Volgens een oorkonde van 15 mei 1229 beleende graaf Floris IV Costijn van Zie- Renesse anno 1979. waarvoor de steen van de verbrande voor gangers werd gebruikt. Voordat in 1961 alle gemeenten uit de kop van Schouwen werden samengevoegd, was Serooskerke de kleinste burgerlijke gemeente van Nederland met 197 zielen. Na 1940 werd het dorpje getroffen door twee overstromingen. In 1944 lieten de be zetters de polder volstromen en werden de inwoners van Serooskerke naar elders geëvacueerd. Negen jaar later op 1 fe bruari 1953 stortte het water zich door het Schelphoekgar op het weerloze dorp. Vijftien inwoners verdronken en veel huizen werden verwoest of zwaar beschadigd. De kerk werd in 1957 gerestaureerd, waarbij tevens de scheefgezakte toren werd recht gezet. De ambachtsheren en hun kastelen. Vroeger was de Kop van Schouwen onder- Oude huisjes langs de ring van Noordwelle. STRAND 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 24