Zeeland Magazine* voor allen die van Zeeland houden IN DIT NUMMER: Bij de voorpagina: 12e jaargang No. 66 Haven van Yerseke SEPTEMBER 1979 Twee-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen. historie en recreatie Druk en uitgave: Drukkerij Markusse. Wissenkerke Postbus 1 Telefoon 01107 -13 08 Bank: Rabobank, Wissenkerke Giro van de bank: 365567 Hoofdredacteur: W. van de Graaf, Vlissingen Advertentie-exploitatie: Bureau RECLAD Middelburg, Telefoon 01180 - 1 52 17 Abonnementen: Nederland en buitenland 20,per jaar Losse nummers 3, Medewerkers: J. P. van den Broecke, Veere Cor van Heugten, Eindhoven Joris van Hoedekenskerke Tipgever A. F. Koopman Ineke Vervorst - van Loon Van Schaick Zillessen W. de Smit Oona Maartense - Glaser Foto's: Van de schrijvers johan Berrevoets, Zierikzee Joop Uijtdewilligen Foto voorpagina: Johan Berrevoets, Zierikzee Gehele of gedeeltelijke overname van arti kelen is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de uitgever, die in rechten treedt van de auteurs Voortzetting van de Veerse Meer Gids Waarde lezers pag. 3 Bij De Leeuw - Cornelisse: „Zeeland's Roem" gaat in Yerseke met tonnen de deur uit pag. 5 Kunnen wij energie uit de Oosterschelde halen? pag. 11 Geen eiland maar toch pag. 15 Scheepsbouwer Remy Verras van „Moed en Trouw" in Walsoorden: „Elke keer als er een Zeeuwse platbodem wegvaart, vertrekt er ook iets uit mezelf" pag. 15 Zeehengelreddingsboot in haventje van Flauwers pag. 18 Eerste woonbeurs Goes pag. 18 Oplossing Cryptogram no. 19 pag. 18 De geschiedenis van Schouwens westhoek in vogelvlucht (vervolg) pag. 19 Orgel en kerk te Brouwershaven pag. 27 Weersprokkels pag. 28 Een mtdaille met twee kanten Vijftien jaar industrie aan het Zeeuwse Sloe pag. 28 De Herfsttijloos pag. 29 „Dankzij milieurakkers": Harde strijd verwacht om inrichting Oosterschelde pag. 30

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 2