Waarde lezers De zomer is weer voorbij en wij allen hebben na een vakantie weer een periode van wer ken en korte en donkere dagen voor de boeg. Avonden weer rond de kachel of open vuur; kunnen terugdenken aan onze vakantie en wat mij betreft aan onze vakantie in Zeeland. Hoewel het weer niet altijd betoverend was, hoop ik toch dat de dagen, hier in Zeeland doorgebracht, u veel plezier hebben gegeven en veel rust. Vooral rust, dat is wat u nodig heeft om weer bestand te zijn tegen het jachtige leven; tegen alle ellende die u op gedrongen wordt door de krant en andere nieuwsvoorzieningen. Ja, zo'n vakantie in dit gebied doet je ver geten, dat er nog een wereld is vol hebzucht en onverdraagzaamheid. En het is daarom zo nodig, dat u allen eens gaat piekeren: waar ergens kan ik mijn steentje bijdragen om dit te verzachten. Het gemakkelijkste is om aan een of ander fonds een paar tientjes te storten en het dan aan het organisatiecomité over te laten om dit weer te benutten voor een goed doel. Hoewel dit altijd niet terecht komt waar het zou moeten. Maar ook kunt u dit beïnvloeden, door wat aktiever in de partij van uw keuze een standpunt voor te staan van meer verdraag zaamheid en minder hebzucht. Tenslotte kiest u uw vertegenwoordiger in raad, Provinciale Staten en Kamers. En zij hebben uiteindelijk u te vertegenwoordigen. Een grote meerderheid van ons is alleen ak- tief bij het kiezen en met het hebben van kritiek, maar positief zijn zij zelden. Dus beste mensen, zie je werk. Nog één ding: in de herfst zijn er vaak nog mooie weekends. En kom dus toch nog maar eens voor een weekend naar Zeeland, om te genieten van de rust en de mooie herfst kleuren. Van de Graaf. 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 3