„Zeeland's Roem" gaat in Yerseke met tonnen de deur uit Bij De Leeuw-Cornelisse: Tekst: Ineke Vervorst - van Loon. Foto's: Johan Berrevoets, Zierikzee. Yerseke Wanneer de Oosterschelde zou zijn afgesloten, was het gebeurd geweest met „Zeeland's Roem". Daar is de heer J. J. de Leeuw Wzn. van overtuigd. Dat zou dan betekend hebben, dat het ook afgelopen was met de traditie, die door grootvader ook 'n J. J. de Leeuw al in 1902 was be gonnen. Op een gasstel in een wasketel weliswaar, maar tóch: Het zijn nog steeds dezelfde zure mosselen, die ook nu nog dagelijks onder die merknaam „Zeeland's Roem" een weg vinden naar miljoenen konsumenten. Grootvader De Leeuw had het niet gek bekeken. Als drogist in Tholen zag hij toch meer brood in de mosselen, die in Yerseke werden aangevoerd. Hij haalde grootmoeder (Geluk) over om mee te gaan, zette al zijn dertien kinderen aan het werk in het oude gebouwtje waarin hij zijn bedrijf begon en vond als eerste uit, dat gekookte mosselen, ingelegd in het zuur, een prima verkoop- produkt waren. Pioniersgeest. Zijn pioniersgeest droeg hij over aan zijn zonen en kleinzoons, die in de loop der jaren meewerkten aan de firma De Leeuw - Geluk en in veel zaken voorlopers bleken in de mosselverwerking. Zo begonnen zij als eersten vijftien jaar geleden met verwateren van mosselen in binnenbassins, om ze ook het laatste restje slip en zand te laten „uitspugen". Ook nu weer bewees de bedrijfsleiding een vooruitziende blik te hébben. Op 1 juli van dit jaar sloeg de fa. De Leeuw - Geluk de handen in elkaar met de Gebr. Cor nelisse b.v. om samen „op de storm der tijden op efficiënte en gepaste wijze in te spelen". Samenwerking. Al in 1978 werd met Cornelisse een werk maatschappij opgericht, die tot doel had het diepvriezen van mosselen te centralise ren. Na een jaar werd het duidelijk dat het „dienstig" was om ook voor de overige produkten de krachten te bundelen. Welis waar is Gebr. Cornelisse b.v. gespecialiseerd in verse oesters, maar ook mosselen nemen een belangrijke plaats in het bedrijf in en zo waren er heel wat raakvlakken te vinden, waarop een samenwerking de moeite waard zou zijn. Beide bedrijven komen immers, zoals zovelen in Yerseke, straks voor hoge in vesteringen te staan. De partiële dijkver zwaring betekent, dat de verwaterbassins weg zullen moeten en dat er „nieuw spul" gezet moet worden buitendijks. „En dat", zegt de enthousiaste 29-jarige direkteur- manager Jaap de Leeuw, „gaan we ook samen doen". Niet zonder trots vertelt hij, dat zijn bedrijf 65 ton, en dat is 65.000 kilo, mos selen per dag voor conserven verwerkt. Het eindprodukt is 9 ton zure mosselen. De direkteur. 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 5