Daar komen dan nog eens dertig ton verse mosselen per dag bij. Voor de verwerking daarvan heeft hij negentig mensen in dienst. Tonnen. Zo'n produktie is geen kleinigheid. Als leek hoef je er maar de enorme bergen schelpen op aan te kijken, die op één van de terreinen van het bedrijf dagelijks aan groeien tot enorme hoogtes. Waarschijnlijk had grootvader De Leeuw daar nog niet van kunnen dromen. Hij rekende in zijn tijd met houten tonnetjes en zowaar hangt er op het direktiekantoor nog een prachtige foto uit die tijd. Van grootvader in zijn jonge jaren voor het toenmalige bedrijf met drie van zijn zoons, waaronder de vader van de huidige direkteur-manager en twee van zijn ooms. Overigens is de direktie op het ogenblik mede in handen van zijn neven A. M. en J. J. de Leeuw Azn. De direktie van Cor nelisse b.v. wordt gevormd door de heren C. J. en F. Cornelisse en de heer M. van Overloop. Evenals de De Leeuw's, mensen die het vak van jongsaf aan door en door geleerd hebben. Het was dan ook de heer C. J. Cornelisse, die met zijn loupe als eerste ontdekte, dat het er komend seizoen voor de oesters vooral niet zo best uit zal zien. En ook de mosselen zullen een ge voelige klap krijgen. Zaadval. Dat is dan te wijten aan het mosselzaad, dat zich massaal heeft laten vallen op oesters en mosselen. En wanneer dat zaad zich gaat ontwikkelen gaan de gastheren of gastvrouwen, of liever gezegd de ouder- dieren, daaraan dood. Gewoon omdat ze erdoor verstikt zullen worden. Nu al is de omzet aan mosselen zestig procent minder dan normaal en een potje mosselen kost al een gulden duurder. Het seizoen, dat normaal begin juli begint en dan loopt tot eind maart, zal naar verwacht ook zeker wel twee maanden korter gaan duren. Maar de grootste strop zullen de oesters lijden. Er ligt voor negen a tien miljoen op de oesterpercelen vol mosselzaad. Al met al een merkwaardig verschijnsel, dat noch de heer Cornelisse, noch de oude schippers zich kunnen herinneren. Ook in de archieven, die teruglopen tot 1890, is zoiets niet te vinden en de deskundigen staan dan ook voor een raadsel. Strop. Er is al een en ander geprobeerd. Er zijn zeesterren uitgezet de natuurlijke vijand van het mosselzaad maar dat bleek geen succes. De oester kan ook niet worden opgevist, omdat ze om het maar eens populair uit te drukken zwanger is en bij het verwijderen van het mosselzaad wordt het groeirandje van de oester afge broken, die daarmee waardeloos wordt. „Wanneer al dat zaad blijft leven, zal het boven de zee uit gaan groeien," meent de heer De Leeuw. „Dan krijg je natuurlijk wel, dat door natuurlijke selektie de zaak wordt uitgedund." Maar intussen zitten firma's als De Leeuw - Cornelisse (die onder de merknaam Leco samenwerken) met de strop. Vorig jaar is men begonnen om de oester te promoten in Nederland en dat is evenals bij de mossel aardig gelukt. Voorlopig ziet het er echter naar uit, dat de oester onbetaalbaar wordt. Sorteren en nog eens sorteren. Het allernieuwste produkt: mosselen met kruidenboter. 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 6