De restaurant-kwaliteit is gesorteerd. Roem. Maar Zeeland's Roem is nog niet ver dwenen. Het bedrijf draait nog op volle toeren. In de verwaterbassins „spinnen" de mosselen van plezier, omdat ze het zo naar hun zin hebben. Dagelijks varen drie schepen van het bedrijf uit om de mosselen te halen op de verwaterplaatsen even buiten Yerseke, waar ze na vangst op mosselkweekpercelen in Waddenzee en Oosterschelde en verkoop op de veiling, een paar weken aansterken, slip en zand „uitspugen" en juist door het heldere Oosterscheldewater en de harde ondergrond de kwaliteit krijgen, die de Zeeuwse mossel tot ver over de grenzen roem heeft gebracht. Geheim. Dat verwateren is dus het „geheim van de mosselhandelaar". „Vroeger," vertelt de heer De Leeuw, „werd er met de hand gevist, maar dat gaat nu sneller met grote kotters en juist door die snelheid blijft er in het bekje van de mossel slip hangen. Wij zijn vijftien jaar geleden als eerste be gonnen daar iets aan te doen met onze verwaterbassins, waarin we schoon Ooster scheldewater pompen en de mossel op een natuurlijke manier in zo ideaal mogelijke omstandigheden het laatste slip kwijt kan raken." Het zandvrij maken is van veel belang voor de inleggerij, maar ook een zandvrije verse mossel wordt door de konsument erg gewaardeerd. Drie jaar geleden begon de firma die toen nog De Leeuw - Geluk heette met op grote schaal ook verse mosselen te verhandelen en direkteur De Leeuw kan met de hand op het hart ga randeren, dat ook die verse mosselen zand vrij zijn. Hij laat het in zijn fabriek zien en ook thuis hebben we mogen konstateren, dat dat inderdaad klopt. Geen korreltje zand tussen de kiezen na het eten van deze met „Zeeland's Roem" overgoten malse mosselen. Arbeidsintensief. Ook al heeft de mosselhandel in Yerseke veel voor de mosselverwerking noodzakelijke machineriën zelf ontwikkeld, toch blijft een dergelijke „industrie" een kwetsbaar en daardoor arbeidsintensief bedrijf. Het is niet overdreven om te zeggen, dat mossel voor mossel wordt gekontro- leerd, ook al gebeurt het ontbaarden dat ding wat je van de schelp lostrekt is de baard, waarmee de mossel zich aan zijn ondergrond vastklampt machinaal met twee tegen elkaar draaiende rollen en ook al gaat het wassen met enorme krachtige waterstralen; later komen ze toch op een lopende band terecht, waar ze nog eens stuk voor stuk worden bekeken. De verse mossel wordt dan weer op dikte gesorteerd, maar de mosselen voor inleggerij gaan naar stoomketels, waar ze na anderhalve minuut even goed zijn, dan na tien minuten in de pan thuis. Ook voor het pellen bestaat weer een speciale machine, die bij de firma De Leeuw de plaats heeft ingenomen van de twee honderdvijftig arbeidskrachten, die daar vroeger voor in dienst waren. Gereedmaken voor verzending.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 7