Oud recept. Na die machine wacht de lopende band en daarop kan weer mossel voor mossel worden bekeken. De slechte gaan eruit en ook op kleur wordt gelet. Dat men daarbij streng is op de hygiëne spreekt vanzelf. Roem verwerf je niet voor niets. De mosselen gaan vervolgens in een azijn- bad en wat er verder zo allemaal aan die zure mossel wordt gedaan, wil de heer De Leeuw niet kwijt. Wel, dat het allemaal nog steeds volgens het oude recept gebeurt, ook al worden dan tegenwoordig zeven duizend potten per uur verwerkt. Het is ook niet bij zure mosselen gebleven. Er zijn nieuwe produkten gekomen, zoals bij voorbeeld de mosselsalade, de mosselen met kruidenboter, enz. Stuk voor stuk delica tessen, die hun weg tot ver buiten de Nederlandse grenzen vinden. Met enig ontzag bekijken we de bergen schelpen, die buiten de fabriek groeien en groeien. Het zijn nu, na enkele weken produktie, al enorme hopen. Veel van die schelpen worden in eigen land en in Frank rijk gebruikt om de oesterlarven op te vangen, die in het water zweven en voor werpen zoeken om zich aan vast te hechten. „Een natuurlijke manier van recycling," kon- stateert de heer De Leeuw. Haven. De firma De Leeuw - Cornelisse heeft overal in Yerseke verspreid takken van haar bedrijf. Een belangrijk deel van het hele gebeuren rond de mosselverwerking vindt natuurlijk plaats aan de haven, waar in de verwaterbassins per uur 250.000 liter zeewater wordt gepompt, waarin de mos selen 's nachts met honderd ton tegelijk worden verwaterd. Bij hoog water wordt in de oude oesterputten zeewater verzameld, zodat ook bij eb steeds voldoende in voor raad is. „Moet je eens kijken hoe helder dat is," wijst de heer De Leeuw. „Het is net witte wijn. In de Waddenzee kun je maar dertig centimeter diep kijken; hier anderhalf, twee meter." We klimmen over steigertjes en loop plankjes, onder lage deurtjes door en kijken vol respekt uiteindelijk naar de mosselen, die hun uiterste best liggen te doen om door middel van het Oosterscheldewater echte Zeeuwse mossel te worden. „De Zeeuwse oester komt terug," zegt de heer De Leeuw vol overtuiging. „Het kan mis schien nog tien jaar duren, maar dan is hij er weer." Zijn reden voor optimisme vindt hij in het zaad dat op de Grevelingen valt en van daaruit op de Oosterschelde kan worden uitgezaaid. O ja, de sfeer in Yerseke is anders dan een jaar of acht geleden. Toen werd er weliswaar met man en macht geprotesteerd tegen de toen heersende plannen voor de sluiting van de Oosterschelde, maar de fut leek er een beetje uit. Nu heerst er volop bedrijvigheid. Er komen steeds meer kleine bedrijven bij. Yerseke, ooit ten dode opge schreven, leeft op aan het idee, dat het Oosterscheldewater nu zijn kwaliteit zal kunnen behouden. De mosselkokerij. Mosselsalade, een nieuw produkt waar veel vraag naar is. De verse mosselhandel.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 8