Het grootste: een wortelnoten kabinet uit de zeventiende eeuw. LEG MERKEN EN KEUREN VAST. Als men zijn kollektie oudheden op papier bijhoudt en zo nauwkeurig mogelijk details moet beschrijven van de diverse stukken, dan hoort daar ook bij het determineren van zeer spedfieke gegevens merken, keuren, jaar tallen, e.d. die bijvoorbeeld op bepaalde edelmetalen zoals zilver en tin voorkomen en ook op aardewerk. Dergelijke gegevens zijn ook van belang als het gaat om een beschrijving in een catalogus, of als er een certificaat moet worden afgegeven. Verder verlangen verzekeringsmaatschappijen ook eer. zo goed mogelijke beschrijving van de bijzonderheden van met name waardevolle stukken die zij in verzekering nemen. Tot nu toe kon dat dan vaak fotografisch worden vastgelegd, maar onlangs is er een methode bekend geworden, die wellicht nog effektiever is. Bovendien is deze manier niet alleen eenvoudig, maar ook heel goedkoop en kan worden uitgevoerd met middelen die iedereen in huis heeft. Men gaat als volgt te werk. Het detail wordt goed stofvrij en schoongewreven, waarna het bewuste onderscheidingsteken wordt zwart gemaakt met roet, afkomstig van bv. een ontstoken kaars. Beplak het zwarte gedeelte met door zichtig plakband: indien het een breder oppervlak betreft, plakt men meerdere strookjes naast elkaar en vervolgens enkele reepjes er dwars over. Dan wrijft men stevig over de bewuste piaats. verwijdert voorzichtig het kleefband en plakt dat op een schoon vel wit papier. Zo verkrijgt men een haarzuivere weergave van het beoogde detail, inclusief alle eigen kenmerken en nuances, zoals lichte beschadigingen of slijtageverschijnselen, die vaak op foto's niet of niet duidelijk zichtbaar worden. Tenslotte heeft deze methode nog het voordeel dat men ook afdrukken kan maken van merken die men niet kan fotgraferen, omdat ze aan de binnenzijde van het voorwerp zitten. Een bijzonder simpel en doelmatig foefje dus, waar je hooguit een paar zwarte vingers aan overhoudt! Het kleinste voorwerp (het zijn er eigen lijk twee) blijkt van Zeeuwse afkomst: twee antieke zilveren Zeeuwse knoopjes, of knop pen zoals we ze hier ook wel noemen, die onderdeel uitmaken van het Zeeuws kos tuum. Het grootste is één van de kabinetten, waarvan er meerdere in diverse stijlen en houtsoorten in het pand te vinden zijn. Het goedkoopste is een antiek glas dat al voor om en de bij een tientje te ver werven is. Het kostbaarste is een waar pronkstuk: een staande klok in wortelnoten kast, ge maakt rond 1750 door Gerrit Bramer. Onder de wijzerplaat bevindt zich een geschilderde voorstelling van een buitentafereel en bo venop de kast staan de bijbehorende fraaie koperen ornamenten. Dit type klok wordt een Amsterdammer genoemd. Het zeldzaamste voorwerp is een marme ren beeld dat „De Judaskus" heet. Het is van Italiaanse afkomst, zeer gedetailleerd uitgewerkt, dateert van rond 1700, is 1.15 hoog en staat op een eiken sokkel van 90 cm hoog. Het oudste dat we bij Borsboom Antiek tegenkwamen was een kogelpot uit de twaalfde eeuw. Deze ronde, grijze aardewerk opgraving moet als kookpot dienst hebben gedaan. Mevrouw Borsboom voegt er la chend aan toe. dat de leeftijd van het pand, waar zich dit allemaal afspeelt, ook res pectabel is ca. 300 jaar en bijna zou zij dat willen uitroepen tot het oudste voorwerp van de kollektie Borsboom! Het merkwaardigste is een Spaans ge brandschilderd glas-in-lood raam: 2.20 m hoog en 1.00 m breed. De voorstelling is ondertiteld Ecco Homo, hetgeen Zie De Mens betekent. Het moet in het begin van 1700 gemaakt zijn en draagt een zware houten lijst. Het origineelste stuk in huis is een in validewagen uit de vorige eeuw met ge- capitoneerde zitting. Het geheel is nog in bruikbare staat. Een Zeeuws antiek voorwerp, of in ieder geval een meubelstuk waarvan wordt aan genomen dat het de Zeeuwse stijl draagt, is het kruisvoet kabinet (zie ook Zeeuws Antiek). Tenslotte vragen we het echtpaar Bors boom welk voorwerp hen het dierbaarste is. Ze denken diep na en concluderen dat dat bij hun thuis aan de muur hangt. „Dat schilderij zouden we inderdaad niet graag wegdoen, niet eens zozeer om de waarde, als wel om de manier waarop de voorstel ling ons aanspreekt. We hangen het niet hier. omdat we het onterecht vinden zaken te etaleren die niet te koop zijn. Er zijn natuurlijk wel meer spullen hier in de zaak waar we met moeite afscheid van zullen nemen, als er zich een koper voor meldt. Maar uiteindelijk vindt je het toch prettig als het een goede bestemming krijgt, want wij zijn immers maar een tussenstation. De bedoeling is dat alles een vaste plek krijgt in een eigen omgeving," besluiten de heer en mevrouw Borsboom tevreden. 10

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 10