De watersport in het meest zuidelijk deel van de provincie, in Zeeuws-Vlaanderen, speelt zich af op de kreken Braakman en Otheense Kreek. Op deze binnenwateren van beperkte afmetingen wordt met kleinere bo ten gevaren. Op de in 1952 afgesloten Braakman is de watersportvereniging „Vrem- dijck" al 15 jaar aktief met onder meer het organiseren van zeilwedstrijden. Van geheel andere aard is het vaargebied waarop de watersporters zijn aangewezen die een ligplaats hebben in de havens van de Paal en Kruispolderkaai, sfeervolle kleine havens, in groot contrast met moderne grote marina's, maar met een geheel eigen, onbetaalbare sfeer welke het „gebrek" aan gladde accommodatie meer dan goed maakt. Toegegeven, uit een tijhaventje want dat zijn deze oude haventjes kun je niet elk moment van de dag uitvaren', je moet er wachten op hoogwater. Maar is dat nu niet eén van de charmes van de watersport: het ontbreken van haast, je vrije-tijdsleven af stemmen op de wisselende regelmaat van eb en vloed en de grillen van de elementen? Het lijkt me goed toeven in de tijhavens van Zeeuws-Vlaanderen! Van geheel andere aard zijn de havens van Terneuzen en Breskens. Vooral de ha ven te Breskens neemt een geheel eigen plaats in, in de Zeeuwse en zelfs in de gehele Nederlandse watersportwereld. Bres kens is de haven met de fabelachtig grote, snelle zeezeilers, thuishaven van het zeil- volkje dat met superschepen de wedstrijd- banen „onveilig" maakt voor de Europese concurrentie. Voor zeezeilers ligt Breskens bijna ideaal, nagenoeg direct aan zee en al aardig zuidelijk voor de varensmensen met plannen voor een tochtje naar Enge land of Frankrijk. Dat er in de Zeeuws-Vlaamse jachthavens tal van Belgische schepen ligplaats vinden, is niet verwonderlijk. De afstand van de grote stedelijke concentraties tot de Zeeuws- Vlaamse havens is gering. De Belgen zouden er trouwens wel een langere reisduur voor over hebben om watersport te kunnen be drijven; ze moeten trouwens wel. in België zelf is weinig bevaarbaar binnenwater te vinden, terwijl de jachthavens aan de kust overvol zijn. Aan de noordoever van de Westerschelde is het aantal jachthavens beperkt tot twee: Vlissingen en klein maar fijn Elle- woutsdijk. Vlissingen is in het Zeeuwse overigens één van de weinige plaatsen waar vóór de Tweede Wereldoorlog, in 1936, al een water sportvereniging werd opgericht: de Vereni ging voor Watertoerisme De Schelde". Het is overigens wel merkwaardig, dat het in het waterrijke Zeeland zo lang heeft ge duurd voor de georganiseerde watersport op gang kwam. Terwijl in Friesland, Groningen en Holland reeds in het midden van de vorige eeuw de eerste watersportverenigin gen werden opgericht, zouden deze in Zee land nog ongeveer een eeuw op zich laten wachten. Des te merkwaardiger wanneer we in aan merking nemen, dat sinds het „spelevaren" in de Lage Landen in de loop van de 17e eeuw in gebruik raakte, dit tijdverdrijf ook in Zeeland druk beoefend werd. In die be ginjaren van de watersport werd er in dit gewest met name in de Zeeuwse boeier ge zeild. In de 19e eeuw werden gaandeweg meer jachten gebouwd met een typisch Zeeuws karakter, zoals hoogaars en hengst. Omstreeks het midden van de 19e eeuw werd Zeeland ontdekt" door Belgische wa tersporters die veelal met traditionele plat bodems als schokker of hoogaars de Zuid nederlandse zeearmen bevoeren Modellen en schilderijen van Belgische jachten uit die tijd zijn nog te bewonderen in het Belgisch Nationaal Scheepvaartmuseum in Antwer pen. In dit museum zijn onder meer een model van een Zeeuws kotterjacht uit 1791 en een roerkop van het befaamde Antwerpse hoogaarsjacht „Yetty" te bewonderen, om maar enkele voorbeelden te noemen van de vele, vele mooie tentoongestelde voor werpen in dit maritiem museum. Na dit kleine uitstapje in de historie van de Zeeuwse watersport zetten we in gedachten de tocht langs de watersport gebieden en jachthavens in noordelijke rich ting voort. Veerse Meer! Ja. Veerse Meer met een uitroepteken. En niet ten onrechte. Eén van Nederlands meest universele watersportge bieden. Waar ziet u jachten van tien, twaalf meter lang varen naast een schare krioe lende windsurfers? Glanzende droomjachten, kleine pittige wedstrijdbootjes en met veel zorg en liefde (en zweetdruppeltjes) opge bouwde sloepjes varen er broederlijk naast elkaar of liggen naast elkaar afgemeerd aan de vele steigers aan de vaste wal of aan één van de tien eilanden. Dit jaar is het Veerse Meer volwassen geworden. Niet alleen vanwege het feit, dat het achttien jaar geleden is, dat het Veerse Plaats/ha ven/stad St. Annaland (gem.haven) Arnemuiden (Oranjeplaat) Breskens (jachthaven) Brouwershaven (jachthaven) Bruinisse (jachthaven Aqua Delta) Bruinisse (jachthaven Bru) Bruinisse (gem. haven) Burghsluis (gem.haven) Colijnsplaat (jacht- in rijksh.) Goes (gem. jachthaven) Goes (De Werf) Kamperland Kortgene (jachth. Delta Marina) Middelburg (gem. haven) Middelburg (W.S.V. Arne) Scharendijke (Kloosternol) Terneuzen (W.S.V. Neuzen) Terneuzen (Sticht, jachthaven) Tholen Veere (Stadshaven) Veere (Oostwatering) Vlissingen (jachthaven) Wolphaartsdijk Schor-West-Landbouwhaven) Yerseke Zierikzee (gem. haven) Zijpe (vluchthaven Rijksw.) Totaal Jachthaven Den Osse (Brouwershaven) Gem. haven Ellewoutsdijk Jachthaven De Paal Bron: Provinciale Zeeuwse VVV Gat werd gedicht, maar meer nog door het feit, dat de recreatieve ontwikkeling van het Veerse Meergebied min of meer werd afgerond met de ingebruikstelling van het recreatiegebied „De Schelphoek" bij Wol phaartsdijk. In de betrekkelijk korte periode van 1961 tot heden heeft het Veerse Meer gebied een metamorfose ondergaan van nogal woest gebied, vlak na de afsluiting, tot recreatiegebied van allure met tal van voorzieningen. Zo is er een aantal eilanden opgespoten en is er aan de eilanden en de vaste wal niet minder dan 2.700 meter afmeersteiger aangelegd. Een groot deel van deze voorzieningen kon worden aangelegd dankzij fikse subsidies van het Ministerie van CRM. Het is, mede dankzij al deze voorzienin gen, niet verwonderlijk, dat het Veerse Meer erg in trek is bij zeilers en motorbootvaar- ders. Dit blijkt wel uit het grote aantal bezoekende schepen van elders. De toename van het aantal sluispassages bij Kats spre ken wat dit betreft voor zich. Eén jaar na de afsluiting, in 1962, passeerden er ruim 3.800 jachten; in 1967 10.700; nog eens 5 jaar later ruim 16.900 en in 1978 werden er niet minder dan ruim 29.000 jachten geschut. Dit betekent in een tijdsbestek van Aankomsten van Overnachtingen van pleziervaartuigen pleziervaartuigen 1976 1977 1978 1976 1977 1978 1455 1644 586 2151 7522 8925 10821 13326 6500 7720 3788 4011 -1250 925 1171 940 - 1700 3250 3696 i 5400 1350 1700 4097 4052 4088 4336 409 38 2420 5330 724 2251 475 867 3500 3600 90 26 5000 5400 2643 2197 3649 3656 2305 1865 3019 3265 15000 15515 1284 1333 47368 52574 57290 80951 88542 103723 203 974 70 39 5 5 Tabellen sluispassages en passanten Zeeland. Aantal via de Zeeuwse sluizen geschutte pleziervaartuigen in de jaren 1971 t/m 1978, periode mei t/m september. Jaar Vlissingen Veere Kats Wemeldinge Wilhelmmadorp (Goese Sas) Terneuzen Bruimsse (Grevelmgen dam) Totaal 1971 4907 6528 15702 315 1986 449 3374 33261 1972 5283 7029 16839 264 2094 587 5741 37837 1973 5958 8329 18323 110 2381 478 9257 44836 1974 6242 8838 18724 1229 2647 1136 11401 50217 1975 7509 10335 22311 1972 3115 1516 17595 64353 1976 8837 12732 26360 2785 3730 1780 24048 80272 1977 9524 13878 27453 3890 4468 2353 25878 87444 1978 11403 15303 29048 4359 4846 2271 31827 99057 Bron: Provinciale Zeeuwse VVV. Aantal aankomsten en aantal overnachtingen van pleziervaartuigen in Zeeuwse havensin 1976t/m 1978. 700 728 133 172 2776 2896 5064 5458 3500 - 3300 1500 2238 852 710 971 866 1700 1500 1129 1405 1000 1000 512 522 2761 2840 186 273 1140 1663 410 424 131 175 1080 822 111 72 3935 3850 236 332 2125 3437 642 975 2342 2366 11319 13267 1113 1284 907 1400 289 310 3422 5400 5458 9122 4000 6904 2860 2998 618 1700 626 1394 1325 2000 1600 3363 1550 1360 625 3933 2898 4199 31 253 3189 1648 1345 644 r 350 342 900 2766 23 111 3820 5000 305 1833 2492 2596 821 1528 2503 3034 -14000 ±16000 1333 1113 14

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 14