Zeeland Magazine voor allen die van Zeeland houden IN DIT NUMMER: Bij de voorpagina: 12e jaargang No, 67 Zeeuws Antiek Twee-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie Druk en uitgave: Drukkerij Markusse. Wissenkerke Postbus 1 Telefoon 01107 - 13 08 Bank: Rabobank, Wissenkerke Giro van de bank: 365567 Hoofdredacteur: J, W. van de Graaf, Vlissingen Advertentie-exploitatie: Bureau RECLAD Middelburg, Telefoon 01180 - 1 52 17 Abonnementen: Nederland en buitenland 20,per jaar Losse nummers 3, Medewerkers: P. van den Broecke. Veere Cor van Heugten, Eindhoven Joris van Hoedekenskerke Tipgever A. F. Koopman Ineke Vervorst - van Loon Anneke Jaensch, Serooskerke (Sch.) W. de Smit Oona Maartense - Glaser Foto's: Van de schrijvers Tohan Berrevoets, Zierikzee Joop Uijtdewiiligen Foto voorpagina: Johan Berrevoets, Zierikzee Gehele of gedeeltelijke overname van arti kelen is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de uitgever, die in rechten treedt van de auteurs Voortzetting van de Veerse Meer Gids Waarde lezers Kitsch wordt nooit antiek Er zijn nog honderden wachtenden voor u Ochtend in Zeeland Goeree-Overflakkee herwint zijn plaats pag. 3 pag. 5 pag. 13 pag, 17 pag. 20 Wintervlinders pag. 22 Voordelta wordt belangrijk sportvis- en natuurgebied pag. 23 Hoogspanningslijnen en het sexuele leven op de Bevelanden pag. 24 Weersprokkels pag. 26 Als de wind rond je oren waait, vervee] je je nooit pag. 27 De raketaanval op de sluizen van Hansweert pag. 28 Draagkracht van Zeeland wordt norm recreatieve ontwikkeling pag. 31 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 2