Waarde lezers Het is al weer 1980 en daarom een voor spoedig 1980, ook namens alle medewerkers van het Zeeland Magazine. In een voorspoedig 1980, maar wat een begin van dit jaar. Moord, doodslag, beroving, oor log en ga zo maar door over de hele wereld. Het enige wat nog ontbreekt is een wereld oorlog. En daar heb ik nu goede hoop op, dat die niet komt. De mensheid mag er dan groot plezier in hebben om rotzooi te maken, tegen te zijn, maar of zij zo dom zijn om zich in de totale afgrond te storten, daar geloof ik niet in. Daarom mijn voorspoedig 1980. Het jaar zal nog een hoop problemen brengen. Wij moeten allen een veer laten. Hetzelfde of iets minder verdienen. Oké, maar vergeet niet dat de belasting minder en het rijk vol plannen loopt voor meer ambtenaren, bij de politie, bij de belasting, enz. Ja, als het rijk iets van ons wil, zal zij ook het goede voorbeeld moeten stellen met zelf wat zuiniger te zijn. Minder voorlichtings spotjes op televisie, betere controle van gelden gegeven aan derden. Alles gaat nog te ge makkelijk; hier een paar miljoen en daar enige tonnen. Maar ik vraag mij af, zijn vele van deze giften wel besteed. Wij Nederlanders staan bekend als zuinig. Laten wij allemaal nu eens blijk geven van deze eigenschap en niet alleen zuinig zijn met onze eigen centen, maar ook met de gemeenschapscenten. Waar velen van ons bij het beheer hiervan niets in te brengen hebben. Oh ja, dan nog een ding. Laten wij niet zo veel praten, niet zoveel inspraak, die vaak alleen komt van een kleine groep grote schreeuwers. Niet zoveel de rest van de we reld vertellen, wat zij moeten doen. Maar laten wij orde op eigen zaak stellen. Beste lezers, u weet het en dan maar uw best doen. 1981 staat voor de deur voordat je tot 366 kunt tellen. Van de Graaf. 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 3