.Kitsch wordt nooit antiek, ook in geen honderd jaar" Tekst: Anneke Jaensch. Foto's: Johan Berrevoets, Zierikzee. Organiek werd onder antiek verstaan oude kunst en kunstnijverheid. Later is daaraan een tijdsbepaling toegevoegd die zegt, dat voorwerpen minstens 100 jaar oud moeten zijn om het predikaat antiek te mogen dragen. In de praktijk komt het erop neer, dat er stukken zijn die nog maar net de AOW-leeftijd hebben, maar toch tot de antiquiteiten mogen worden gerekend. Iedereen is eigenlijk vrij om die maatstaf zelf aan te leggen, maar dan wel aan de hand van de volgende formule: antiek zijn kunst en gebruiksvoorwerpen uit de oude tijd met een historische waarde, die een bepaalde stijl of cultuur vertegen woordigen. Met deze vrije definitie kunnen de heer en mevrouw Borsboom zich ook verenigen. Op het Havenplein in Zierikzee hebben zij een grote antiekzaak en met hen praatten we over verschillende aspekten van antiek in het algemeen. Mevrouw Borsboom wil aan onze formule nog wel even toevoegen: „Er zijn dingen die nooit antiek worden. Kitsch blijft kitsch ook al is het 100 jaar of ouder." Bij ons bezoek begonnen we met een „reis om de wereld" door het hele pand. Van te voren hadden we een lijstje gemaakt Het merkwaardigste: een Spaans gebrand schilderd glas-in-lood raam van ruim 2 meter hoog. Hollands kabinet. 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 5