van die voorwerpen die als uitersten gelden van hetgeen de winkel op dit moment biedt, dus: het kleinste, het grootste, het goed koopste, het kostbaarste, het zeldzaamste, het oudste, het merkwaardigste, het origi neelste en een Zeeuws stuk. Dit leidde ons door het gehele 6 verdiepingen tellende gebouw, waar iedere afdeling een eigen ka rakter heeft. De etalage/entree verdieping bevat kleine meubelen, tin, koperwerk, saxisch porselein, Janpans Imariporselein en aardewerk. In de daarachter liggende kelder is een ontvangst ruimte, waar een indrukwekkende antieke porseleinen toonbank met marmeren boven blad en een koperen buis voorlangs die afkomstig is uit een Franse comestibleszaak dienst doet als bar. In deze ruimte wordt menige koop afgerond en het is tevens de plaats waar met klanten en belangstellenden de gesprekken op gang komen over antiek- beleggingen, interieurverzorging en binnen huisarchitectuur. De heer Borsboom brengt op verzoek ook bezoeken bij de mensen aan huis om adviezen en voorlichting te geven, maar ook om te zien of een bepaald meu belstuk past in de bestaande entourage. Op de derde afdeling treffen we hoofd zakelijk Hollandse meubelen aan: eethoeken. kabinetten, klokken, e.d. De vierde afdeling heeft een gevarieerd karakter zonder vast gegeven en de vijfde heeft voornamelijk Spaanse meubelen, schilderijen, prentjes en overige wandversieringen van uiteenlopende aard en tenslotte herbergt de zesde ver dieping Engels meubilair. Wat is het belangrijkste land van her komst voor antiek? „Nederland zelf mag daaronder gerekend worden," zegt Bors- Aan dit zeventiende eeuwse kruisvoet kabinet, waarvan de deuren helemaal opengeklapt zijn, wordt een Zeeuwse stijl toegeschreven. ZEEUWS ANTIEK Omdat bij navraag en uit documentatie weinig bekend blijkt over zuiver Zeeuws antiek hebben we Dr P. K, van Daalen, direkteur van het Zeeuws Museum in Middelburg gevraagd wat hij erover kan vertellen: „Er zijn natuurlijk hele duidelijke voorbeelden van typisch Zeeuws antiek te vinden in de klederdrachten- en sieraden-sfeer. Maar wat meubelen betreft ben je eigenlijk gauw uitgepraat. Ik denk dat we 21/z-kast typisch Zeeuws kunnen noemen. Met andere woorden: 2 waaraan door kenners zeker een Zeeuwse stijl wordt toegeschreven en als zijnde gemaakt in deze provincie. Dat is om te beginnen een kabinet dat twee deuren onder en drie deurtjes boven heeft en dat dateert uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. Eind zeventienhonderd werd er in deze omgeving een kastje gelanceerd dat zich kenmerkt door een bepaald type jaloeziedeurtjes en ook dat heet Zeeuws. Tenslotte bestaat er een kabinet op kruisvoet, dat ook wel een sterrenkabinet genoemd wordt omdat op de deurpanelen een stermotief is ingelegd; ook een zeventiende eeuws meubel. Maar hiervan staat niet geheel vast of het wel helemaal een typisch Zeeuws ontwerp is en die krijgt dan ook een halve punt. Vandaar die Als we nog even verder door willen gaan over uit Zeeland afkomstige oude voorwerpen, moeten we ook de busschildering noemen, die weliswaar niet van grote betekenis is, maar wel Zeeuws moet zijn omdat het in deze streek veel is aangetroffen. Er is een bepaald roosje in verwerkt, dat steeds terugkeert en representatief is voor de stijl. Men ziet het wel afgebeeld op busjes, doosjes en lepelrekjes. In onze vitrines hier in het museum is er wel iets van te vinden. In de gebruiksvoorwerpen of gereedschappen-sfeer zou ik niet zo gauw iets kunnen bedenken. Het gaat dan toch meestal om voorwerpen die in heel Nederland wel gebruikt zijn, maar per streek met een lokale term werden aangeduid." Tja, als we bedenken dat het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten alleen al ruim 1200 pagina's beslaat, weten we precies wat Dr. Van Daalen bedoelt. Ook al geven de Zeeuwen er een naam aan in hun eigen taal, dat maakt een voorwerp niet Zeeuwser dan hetzelfde voorwerp elders in het land. Maar dat er zij het in beperkte mate Zeeuws antiek bestaat, staat wel vast en wordt o.m. onderkent en onderstreept door boekwerken als Antiek in Nederland van Dr. Anne Berendsen en Antiek uit de Provincie van Anton van Oirschot. Daarin kunnen o.a. ook de zaken die de direkteur van het Zeeuws Museum noemde worden teruggevonden. Het kruisvoet kabinet, weliswaar zonder stermotief in de deuren, staat op deze pagina's afgedrukt en is te vinden in één van de vertrekken van Borsboom Antiek in Zierikzee. Het zeldzaamste: een marmeren beeld voor stellende: De Judaskus. 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 6