Ontvangstruimte, links: dhr. en mevr. Borsboom flankeren hun assistente Marion Riet bergen; rechts: mevr. Speelman in Schouwse kledij. Het kleinste: twee Zeeuwse knoopjes, ook wel knopjes genoemd. Interieuroverzicht, rechts: mevr. Borsboom met haar assistente Marion Rietbergen; iinks: het echtpaar Speelman in Schouwse klederdracht. voor het gebruik en het etaleren van bloe men. Veel aardewerk kannetjes, tinnen va zen, koperen keteltjes, porseleinen schalen worden van een bloemstukje voorzien, maar dan wel zijden bloemen en andere droog- vormen, want anders is het niet bij te hou den. Op verzoek kunnen we ook voor iemand die hier iets koopt het antieke voorwerp een extra decoratief tintje meegeven." Kitsch and Carry. Bestaat er een tijdelijke voorkeur voor bepaalde artikelen bij het publiek? „Om te beginnen kennen we de rages die bijvoor beeld door damesbladen op gang worden gebracht. Als daar een verhaal instaat over iemand die bv. eierdopjes spaart, of oude koekblikken, stenen pijpen, koffiemolens, sleutels of miniatuurtjes in een letterbak, dan komt er opeens alom vraag naar dat soort spulletjes en het duurt een hele tijd voordat de markt daarin verzadigd is. Maar dit valt uiteraard onder de rubriek curiosa. Daarin is onze zaak in de St. Domusstraat gespecialiseerd. Met dat winkeltje hebben we heel bewust het kaf van het koren gescheiden." Via de achterdeur van de grote zaak wandelen we door een soort beeldentuin, die nog in aanleg is, naar de achterzijde van het pandje aan de Domusstraat waaruit 's winters wel verkocht wordt, maar dat aan de voorzijde niet geopend is, dus men wordt er bediend vanuit het Havenplein. Hier treffen we een grote verscheidenheid aan artikelen aan: oud en nieuw, echt en kitsch, mooi en lelijk; kortom iets dat door de heer Borsboom schertsend met „pikke- poelie" wordt aangeduid. Een (waarschijnlijk niet officieel bestaande) term die hij han teert voor voorwerpen die men normaal niet onder antiek rangschikt. Tussen al het antiek treft men hier ook nieuwe produkten aan van De Porceleyne Fles. „Dat is eigenlijk historisch zo ge groeid," licht mevrouw Borsboom toe. „De vorige eigenaar van deze winkel hield het agentschap van deze artikelen voor Schou- wen-Duiveland en wij hebben dat overge nomen. We vinden dat de nieuwe kollektie van De Porceleyne Fles wel degelijk een plaats verdient tussen alle echte oudheden. Bovendien maakt het onderdeel uit van het antieke Delfts aardewerk waarvan wij ook een hele verzameling in huis hebben." Wie komen en kopen er zoal bij u in de zaak? „In de zomermaanden zijn dat veel toeristische bezoekers en die vertegenwoor digen niet een bepaalde doelgroep. Als we het over het gehele jaar beschouwen, dan kunnen we wel zeggen dat de meeste van onze serieuze klanten zitten in de leeftijds groep 30 tot 50 jaar. Mensen die na een paar jaar huwelijk toe zijn aan één of meer antieke stukken en dat geleidelijk willen uitbreiden en opbouwen. Voor iedereen, maar juist ook voor deze jongere mensen hebben we een regeling, waarbij ieder stuk dat hier gekocht is op elk tijdstip bij ons kan worden ingeruild. Wij garanderen dat de prijs die betaald is niet daalt en dat bedrag is uitgangspunt bij de volgende aan koop. Dit systeem is o.m. bekend in juwe lierskringen, waar men een groeidiamant kan kopen. Zo werkt dit ook. Wij stellen de mensen op gemakkelijke voorwaarden in staat om naar een betere en waardevolle antiek-kollektie toe te groeien. Bij al onze antieke voorwerpen kunnen wij op verzoek Certificaten van Echtheid afgeven. Mocht men later kunnen aantonen dat het gaat om een artikel dat niet antiek zou blijken te zijn, dan wordt de koop onmiddellijk 8

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 8