ongedaan gemaakt. Er is ons alles aan ge legen om bij het publiek vertrouwen te wekken en om ze over de drempel heen te helpen. Iedereen heeft hier vrij entree en wordt geholpen als hij of zij daarom vraagt." Hoe komt u aan uw voorraad? „Er be staan mensen, noem ze maar antiekreizigers, die naar het buitenland trekken om partijen op te kopen en ze hier bij de antiquairs evt. op bestelling af te leveren. Verder kopen wij spullen van onze gading op vei lingen en van particulieren, maar er bestaat ook een levendige handel tussen handelaren onderling. Dat komt o.m. omdat de vraag in verschillende delen van het land anders ligt en ook omdat men in antiek speciali satie kent. Er zijn bv. zaken die zich toe leggen op wapens of speeldozen en zo heeft ieder antiquair altijd adressen waar hij te recht kan voor bepaalde artikelen hetzij voor inkoop of voor verkoop. Ik noem maar wat, als ik in Groningen ben en daar kom ik een typisch Zeeuws prentje of sieraden tegen, dan zal ik daar in mijn omgeving gemakkelijker afzet voor vinden dan mijn collega in het noorden. Er zijn verder stre ken in ons land waar de geloogde meubelen lopen als een trein en andere plaatsen waar die handel totaal stilligt. Dan zie je een verschuiving van de voorraad. In Den Haag en omgeving zullen bv. Franse meubelen het goed doen en bij de Brabanders tref je vaak een smaak aan die al neigt naar de Belgische sfeer, meubelen met veel orna menten, marmer, gouden krullen, etc. Over het algemeen houdt de Nederlander van strakke lijnen en heeft eikenhout de voor keur." Hebt u weieens spijt gehad van een be langrijke aan- en verkoop? „Jazeker", be kent mevrouw Borsboom vlot. „En eerlijk gezegd geloof ik dat iedere vakgenoot die je deze vraag stelt en die „nee" zegt of erg vergeetachtig is, of jokt. Want je loopt in dit vak natuurlijk aanzienlijke risico's en daarbij snij je ie weieens in de vingers. We lopen nu alweer even mee, maar vooral in het begin hebben we in ons enthousiasme weieens domme dingen gedaan. Maar door schade en schande zijn ook wij wijzer ge worden." Omdat de prijzen niet vast liggen, heeft een leek misschien weieens de indruk, dat zo'n antiquair maar kan vragen wat hij wil. Is dat zo? „Dat is een primitieve gedachte die nogal gauw postvast bij het publiek. Maar de bedoeling is immers dat wij onze spulletjes verkopen en als je dan maar zou overvragen blijf je ermee zitten. Zo simpel is dat! Er zijn natuurlijk verschillende prijs- bepalende faktoren: de inkoopprijs, het werk, restauratie, dat je er zelf aan hebt, vertegenwoordigt het bewuste artikel een bepaalde stijl, wat is de gebruiksmogelijk heid, is het een courant artikel. En verder zijn er wel degelijk richtlijnen. In de vak wereld zijn voldoende mogelijkheden om je goed te oriënteren en je aan te passen aan de prijstrend die algemeen geldt. Veilingen zijn natuurlijk ook een belangrijke graad meter. Laat men verder gerust eens een vergelijking trekken tussen de prijzen van nieuwe en antieke meubelen. Als je ziet wat je moet betalen voor een nieuwe massief eiken kast is het soms verrassend om te constateren hoe die prijs zich verhoudt tot die van een antieke kast. De keus zal dan toch vaak uitvallen in het voordeel van het oude kabinet, waarmee men dan bo vendien een stuk sfeer in huis haalt." Na de uitgebreide rondleiding komen we toch weer even op ons lijstje terug waar we mee binnenkwamen. Eén van de tuinbeelden. Men wordt ontvangen rond de antieke porseleinen toonbank in de benedenverdieping, die als bar dienst doet. Rechts: mevr. Speelman in Schouws ornaat: links: de assistente, Marion Rietbergen, van de antiquair. 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 9