Zeeland voor allen die Magazine* van Zeeland houden IN DIT NUMMER: Bij de voorpagina; 12e jaargang No. 69. Muziek in de natuur Twee-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie Druk en uitgave: Drukkerij Markusse. Wissenkerke Postbus 1 Telefoon 01107 - 13 08 Bank: Rabobank, Wissenkerke Giro van de bank: 365567 Hoofdredacteur: J. W. van de Graaf, Vlissingen Abonnementen: Nederland en buitenland 25,— per jaar Losse nummers 3, Medewerkers: J. P. van den Broecke, Veere Cor van Heugten, Eindhoven Tipgever Oona Maartense - Glaser, St. Kruis Corrie Boon, Axel. A. F. Koopman, Middelburg SMID Loes van Dalen - Vreugdenhil, Hillegom W. de Smit, Oostkapelle Foto's: Van de schrijvers Joop Uijtdewilligen Foto voorpagina: Johan Berrevoets, Zierikzee Gehele of gedeeltelijke overname van arti kelen is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de uitgever, die in rechten treedt van de auteurs Voortzetting van de Veerse Meer Gids Waarde lezers pag. 3 Wij gaan terug naar het zwarte goud, maar niet zonder een witmakerpag. 5 Dijken pag. 8 Oplossing Cryptogram no. 20 pag. 9 „Aan het rietdekken zitten vierentwintig verschillende werken vast" pag. 11 Gedicht pag. 13 De schaapherder en zijn kudde pag. 14 Ochtend in Zeeland - 8 pag. 18 Evenementen pag, 21 Hulst 800 jaar stad pag. 23 Garnalen vissen op de Westerschelde pag. 25 Losgeslagen bodembescherming van Deltaplan; levensgevaarlijk op anker en schroef pag. 27 Weersprokkels pag. 28 Tceristenbibliotheek West Zeeuws-Vlaanderen pag. 30 Hengelsport en watersport blijken grote trekpleisters voor een vakantie in eigen land pag. 30 Zo maar over Zeeland pag. 31 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1980 | | pagina 2