Carlier Tours Steeds meer mensen krijgen zoveel vrije tijd, dat ze het hele jaar (niet te duur) weg kunnen. 'The Wigwam' Zeeland goed in de markt tot 1995: Vakantie (niet te ver van huis) moet... Europa. In april 1874 maakte de czaar van Rus land van dit transportsysteem gebruik bij zijn reis naar Engeland. Het „Eiland" bereiken we door de sluis over te steken, een privilege voor behouden aan voetgangers en fietsers. Fietsend langs de Scheldewerf en de Oran jemolen bereiken we Vlissingen's oudere ha vens. De Vissershaven, welke nu wordt inge richt tot jachthaven, heette in vroeger dagen „Nieuwe Haven" en werd in 1443 aangelegd. I.ater heette het hier Engelse Kaai. De naam zegt genoeg over herkomst en bestemming van de schepen die hier afmeerden. „Nieuwe Ha ven", die naam wil dus zeggen, dat er een nog oudere haven moet zijn geweest. Die oudere ha ven bestaat nog; het is de huidige Koopmans haven, onderdeel van een in 1308 in opdracht van graaf Willem lil aangelegd havensysteem, waarvan de Koopmanshaven het enige nog resterende overblijfsel is, vroeger Commercie- haven genoemd en daavóór Voorhaven ge noemd, namelijk de voorhaven van de in 1909 gedempte Bierkaai - nu Bellamvpark - en de eveneens in 1909 gedempte Schardijnhaven of Kaaskaai, op de plaats waar nu de Spuistraat ligt. De havens hebben altijd het hart gevormd van de Scheldestad; het hele leven concentreer de zich rond de havens en de zee. De zee, die we weer zien wanneer we vanaf het établisse ment „De Beurs" - waar v roeger inderdaad Dis. Jozef van Doorne, een vrije-tijds- wetcnschapper van de Katholieke Hogeschool in I iIburg, heeft een aantal prognoses gemaakt over de wijze van vakantie-vieren in de komen de jaren. Er komen steeds meer mensen met zoveel v rije tijd, dat ze bijna het hele jaar door op slap kunnen. Een paar weken achter elkaar van huis lijkl nu nog gewoon, maar dat ver andert. Dat is ook een gevolg van dalende in komens en afbraak van werkgelegenheid, ook door kortere werkweken, minder uren, deel arbeid, arbeidstijdverkorting, VUT en ver een beurs is geweest - naar het standbeeld van Michiel de Ruyter rijden, één der vroegste me talen standbeelden in Nederland, dat in 1841 werd onthuld. De bekende schilder/etser Her- manus Berserik noemt dit plekje, bij de uitgang van de Koopmanshaven, bepaald niet ten on rechte één van de mooiste plekjes van Neder land. Hij heeft het dan ook op meer dan één schilderij en ets afgebeeld. Vooral vanaf de an dere zijde van de haveningang is het zicht op dit plekje magnifiek. Het rode, vijfhoekige lichttorentje is bijzonder fraai, één van die mo numenten die het waard zijn om te worden behouden. Ook de Boulevard de Ruyter werd in dat voor Vlissingen zo dynamische tijdperk aan het eind van de vorige eeuw aangelegd. De boule vards vormen de grote aantrekkingskracht voor toeristen. Waar elders in Nederland zie je, fla nerend op de boulevard of genoeglijk zittend op een terrasje de grote zeeschepen op enkele honderden meters afstand aan je voorbij varen? Mart en ik kijken elkaar eens aan. Weder zijds een knikje; we weten beiden genoeg. Ons fietstochtje moet hier maar op een terrasje ein digen. Zon, zee en schepen, volop schepen. Wat willen we nog meer? „Ober. Graag twee pils". Lieve lezeres, beste lezer: Proost! vroegde pensionnering. Er komen dus meer goedkope en kortere va kanties dichter bij huis, waarin de touringcar een grote rol kan spelen. De reishandel is nog optimistisch, maar er zou wel eens een omge keerde ontwikkeling in de rest van de tachti ger jaren op gang kunnen komen. De mensen gaan hun vakantie-pakket of vrije tijdsbeste ding zelf samenstellen, in plaats van reisbureaus of tour-operators. Er komen veel meer doe-het- zelvers op de reismarkt, dag- en weekend uit stapjes, waarin onder andere de touringcar ondernemers zelf initiatieven kunnen nemen om het gat (in feite de marktontwikkeling) te vullen. Er komen volgens drs. Jozef van Doorne op merkelijke veranderingen in het vakantie patroon. Goedkoper, korter en vaker; gespreid over het hele jaar, buiten de overdrukke top-vakantiemaanden. Het seizoen, dat vooral van mei tot septem ber of oktober loopt, gaat verdwijnen. Vakan tie wordt dus een dagelijks consumptie-goed. De vakantie-participatie steeg de laatste tien jaar al met tien procent, terwijl de bevolking met slechts zeven procent steeg. Het aantal wer klozen en vervroegd gepensionneerden stijgt, en dat in versneld tempo. Door de afbraak van werkgelegenheid en dalende inkomens zal het huidige vakantie-idee in de rest van de tachti ger en negentiger jaren veel minder centraal ko men te staan. Er komt ook een nieuwe markt van redelijk goede inkomens van jongere twee-verdieners. Openlucht recreatie. Opmerkelijk is ook, dat er sterke groei in di verse vormen van openlucht recreatie zit. Er zijn zeker anderhalf miljoen sportvissers. Het aantal is groter dan de statistieken zeggen, van wege enkele honderdduizenden zwartvissers, die geen hengelbewijs kopen. Fietsvakanties zijn erg in. De bouw van de trekkershutten in vele provincies, om fietsers eenvoudig te laten overnachten op mooie fietsroutes, blijkt een groot succes. Het is niet zozeer de man met de kleine beurs, die er van profiteert. Natuurliefhebbers, sportieve twee-verdieners en voordeur-delers trekken er op uit. Dat lijkt ook een goed idee om sportvissers per touringcar voor korte trips of weekends gezellig onderdak te brengen. Zeeland ligt gunstig. Zeeland ligt erg gunstig, omdat er vele com binaties van vissen voor pa, fietsen voor ma en de kinderen, plankzeilen voor de opgroei ende jeugd, en vissen met strandvakanties in de zomer (combinatie-kansen elk wat wils) in zitten. Zwerfprovincies komen extra in trek. Visrijke gebieden maken enorme kansen. Ze ker als er bijzondere vissoorten te vangen zijn, die zoals zalm, forel en zeeforel, kabeljauw, long enz. anders dure en verre reizen naar vreemde landen vragen. De recreatie-explosie in Amerika en Canada op de Great L akes is er een sprekend voorbeeld van. Het is aan de inventieve touringcar-ondernemers aantrekke lijke aanbiedingen te maken. En Zeeland moet zeeforel en zalm gaan uitzetten! Cor van Hcugten. Schelpweg 6. 4357 BP Domburg Postbus 6. 4357 ZG Domburg Telefoon 01188 - 1313 Hotel-Restaurant ANWB-KNAC Herenstraat 12 Telefoon 1275 Rustig gelegen familiehotel met eigen sfeer. Kamers met privé bad/douche en toilet en/of balkon en kamers met doorverbonden kinderkamer. Geheel centraal verwarmd Gezellige bar. Eigen parkeerplaats. Tuin met zonnig terras. 150 meter van het strand. In voor- en naseizoen 15°/o korting op logiesprijzen, speciale arrangementen voor groepen en 60 Tevens appartementen te huur. 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1985 | | pagina 17