Het jaar 1986: In de Zeeuwse wateren wordt een tweetal zeeslagen geleverd nationaliteit; met andere woorden: Zeeland heeft naar verhouding het grootste aantal buitenlanders op de wateren. De havens. In tabel 4 zijn de aankomsten en de over nachtingen van gast - schepen in 30 Zeeuw se havens opgenomen. In veel gevallen kan vooral ruimte worden geboden, voorzover vaste ligplaatshouders met hun schepen el ders verblijven. De meeste havens hebben echter ook vaste ruimte voor passanten. Het totale aantal aankomsten zakte met een goe de 800 tot een kleine 77.000. Het aantal overnachtingen van deze gast- schepen in de havens daalde tot 124.000. Er zijn geen opmerkelijke verschuivingen in de rangorde. Aquadelta te Bruinisse blijft de grootste jachthaven van Zeeland, op de voet gevolgd door Zierikzee en Brouwershaven. De 30 havens uit tabel 4 hebben met uit zondering van de gemeentelijke haven van Bruinisse, de gemeentelijke haven van Goes, de gemeentelijke havens van Middelburg en de vluchthaven van Rijkswaterstaat aan het Zijpe bij Bruinisse in totaliteit 6200 ligplaat sen voor pleziervaartuigen. Het leeuwendeel van de boten behoort tot de categorie zeilschepen. Drs. M. J. Kosters. Provinciale VVV Zeeland. De zeeslagen zullen geanimeerd verlopen. Als het weer niet al te zeer tegenwerkt, zal het bijna zeker zijn, dat duizenden toeschou wers van het schouwspel zullen genieten. Er zullen geen slachtoffers zijn te betreuren en na afloop van de zeeslagen zullen de beman ningsleden van de deelnemende schepen een drankje nemen op de goede afloop. Er zal namelijk geen overwinnaar of verliezer zijn; het is maar spel. Er zullen komende zomer in het Zeeuwse twee evenementen plaatsvinden, waarbij ronde- en platbodemjachten in het middel punt van de belangstelling zullen staan. Eind juni zal de Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten, een stichting die als doelstelling heeft, de bevordering van de be langstelling voor het ronde- en platbodem- jacht, een reünie organiseren waaraan naar schatting ca. 150 klassieke zeilschepen zul len meedoen. Eén van de hoogtepunten van dit jaarlijkse treffen zal het „naspelen" van een in het verleden bij Zierikzee gehouden zeeslag zijn. Het is bijna 682 jaar geleden om pre cies te zijn 10 augustus 1304 dat op de Gouwe bij Zierikzee een deel van de strijd om Zeeland, die toen woedde tussen Vlaan deren en Holland, werd uitgevochten. De Franse koning Philips de Schone steunde de Hollanders en stuurde zijn admiraal Rainier Grimaldi een verre voorvader van Prins Rainier van Monaco met een vloot van 38 grote schepen en 11 galeien vanuit Calais Geen passage uit een geschiedkundige verhandeling uit de toekomst. Althans zeer onwaarschijnlijk; de NAVO staat er borg voor, dat een eventuele agres sor zich wel twee maal zal bedenken om in de Zeeuwse wateren een zeeslag uit te vechten. Bovendien lenen de Deltawateren zich nu niet bepaald voor een moderne zeeslag. En toch zullen er dit jaar twee zeegevechten in dit ge west plaatsvinden. Eén en ander is nu reeds met medeweten en goedkeu ring van de bevoegde autoriteiten gepland. 10

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1986 | | pagina 10